Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Венецуелски опозиционни депутати заседаваха в редакция на вестник

Венецуелски опозиционни депутати заседаваха в редакция на вестник

Депутати от венецуел­с­ката опозиция заедно с Хуан Гуайдо проведоха заседание в сградата на мес­тен вес­т­ник в Каракас, по време на което преиз­б­раха Гуайдо за пред­седател на пар­ламента, предаде Епицен­тър.

До това заседание извън пар­ламента се стигна, след като венецуел­с­ките сили за сигур­ност поп­речиха на Гуайдо и на депутати от опозицията, имаща мнозин­с­тво в пар­ламента, да влязат в пленар­ната зала. В отсъс­т­вието на Гуайдо там управ­ляващите социалисти номинираха против­ник на Гуайдо от опозицията за пар­ламен­тарен пред­седател. В заседанието учас­т­ваха 100 от общо 165 народни изб­раници. След вота Гуайдо се закле пред Бог и венецуел­с­кия народ да спазва и да накара другите да спаз­ват кон­с­титуцията в качес­т­вото му на пар­ламен­тарен пред­седател и на временен президент на Венецуела.

По повод на случилото страните членки от Групата от Лима, регионална инс­тан­ция, съз­дадена през 2017 г., за да търси изход от венецуел­с­ката криза, осъдиха изпол­з­ването на сила от правител­с­т­вото на Николас Мадуро, за да поп­речат на Гуайдо и на други депутати да влязат в пар­ламента и да учас­т­ват в заседанието за избор на пар­ламен­тарен пред­седател.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...