Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Социалдемократът Зоран Миланович е новият президент на Хърватия

Социалдемократът Зоран Миланович е новият президент на Хърватия

Социалдемократът Зоран Миланович е новият президент на Хърватия

Бившият премиер получи на втория тур над 100 000 гласа повече от Колинда Грабар-Китарович

Кан­дидатът на опозицион­ната Социал­демок­ратическа пар­тия и бивш премиер на Хър­ватия Зоран Миланович победи нас­тоящата хър­ват­ска президен­тка Колинда Грабар-Китарович на втория тур на президен­т­с­ките избори, произ­веден в неделя, предаде АП.

Това оказ­ват дан­ните от преб­роени 99 процента от бюлетините. Пред­нината на Миланович е с над 100 000 гласа над Грабар-Китарович. Миланович получава 53 на сто срещу 47 на сто за Грабар-Китарович, която бе излъчена от управ­ляващата Хър­ват­ска демок­ратична общ­ност.

В Хър­ватия президен­тът има предимно церемониални фун­к­ции, защото не може да налага вето на закони, отбелязва Рой­терс. Президен­тът обаче има влияние върху вън­ш­ната политика, отб­раната и сигур­ността. Избор­ните резул­тати са удар по управ­ляващите кон­сер­ватори в момент, в който Хър­ватия пое за шест месеца ротацион­ното пред­седател­с­тво на ЕС. Вотът е тест и за наг­ласите преди пар­ламен­тар­ните избори, нас­рочени за по-късно тази година.

“Хър­ват­с­ките граж­дани ме изб­раха да бъда президент на Хър­ватия, на хър­ватите и на онези, които не са хър­вати. Знам, че на някои не допадам, но трябва да продъл­жим нап­ред и да избег­нем раз­деленията“, заяви Зоран Миланович. Сът­руд­ници на Грабар-Китарович пък казаха, че ще изчакат пъл­ните резул­тати, но приз­наха, че раз­ликата между двамата кан­дидати е такава, че не може да се очаква нещата да се променят.

Под­к­репата за 51-годишната Грабар-Китарович пос­т­рада от серия от гафове в предиз­бор­ната й кам­пания. Тя се опита да прив­лече край­нодес­ните гласове, като спомена за един­с­т­вото на Хър­ватия по време на вой­ната през 19911995 г. 53-годишният Миланович пък се надява да си върне извес­тно влияние върху либералите в предоминиращо кон­сер­ватив­ната страна. Склонен към популис­тки отк­лонения като премиер, той изгуби популяр­ността си, след като беше свалено неговото правител­с­тво през 2016 г. Днес той твърди, че си е взел поука и е помъд­рял, пише АП.

Пар­тията на Миланович и тази на Грабар-Китарович доминират политиката в Хър­ватия, откакто тя се отцепи от бивша Югос­лавия. Миланович е юрист и дип­ломат, който късно нав­лезе в политиката. Той казва, че иска да установи климат на толерат­ност в страната си. политиката. Той казва, че иска да установи климат на толерат­ност в страната си. Според критици е сноб, а според привър­жениците е образован, интелиген­тен и амбициозен.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...