Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Австралия отделя 1,4 млрд. долара за щетите от пожарите

Австралия отделя 1,4 млрд. долара за щетите от пожарите

Австралия отделя 1,4 млрд. долара за щетите от пожарите

Авс­т­ралийс­кото правител­с­тво ще отдели около 1,4 млрд. долара за въз­с­тановяване на районите, пос­т­радали от гор­с­ките пожари, заяви премиерът Скот Морисън, цитиран от ТАСС.

Влас­тите планират да съз­дадат “национален фонд за въз­с­тановяване след гор­с­ките пожари в раз­мер на най-малко 2 млрд. авс­т­ралийски долара (1,4 млрд. американ­ски долара“. През след­ващите две години от този фонд ще се финан­сират всички въз­с­тановителни работи в пос­т­радалите от пламъците региони.

Пос­т­радалите от гор­с­ките пожари ще получат общо най-малко 125 млн. авс­т­ралийски долара (87,6 млн. американ­ски долара) в пари и материални помощи. Над 25 млн. от тях вече са изп­латени, още 100 млн. ще бъдат раз­п­ределени в най-скоро време.

Броят на жер­т­вите на гор­с­ките пожари в югоиз­точ­ната част на Авс­т­ралия нарасна на 25, съобщи вчера полицията на щата Нов Южен Уелс. Сега на територията на щата горят 136 гор­ски пожара, 69 от които продъл­жават да са нелокализирани. С пламъците се борят над 2500 пожар­никари и стотици единици специална тех­ника. Пожарите засег­наха и о. Кен­гуру, където хиляди коали и кен­гуру бяха убити от огнената стихия. Появиха се опасения, че част от уникал­ната фауна на ост­рова ще бъде изцяло унищожена.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...