Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Али Хаменей се просълзи над ковчега на ген. Солеймани

Али Хаменей се просълзи над ковчега на ген. Солеймани

Али Хаменей се просълзи над ковчега на ген. Солеймани

Иран събира от дарения 80 млн. долара за главата на Тръмп

Вър­хов­ният лидер на Иран аятолах Али Хаменей бе начело на траур­ната молитва в Техеран в памет на убития иран­ски генерал Касем Солей­мани при американ­ски въз­душен удар в Ирак, предаде Рой­терс.

Хаменей се помоли над ков­чезите на Солей­мани и други убити при нападението, отнело живота на високопос­тавения генерал. По време на молит­вата Хаменей силно се раз­чув­с­тва, правеше паузи и се просълзи.

Много иранци смятат Солей­мани, който бе ветеран от 8-годишната война с Ирак, за национален герой. Той бе въз­п­риеман от мнозина като втория най-могъщ човек в Иран след аятолах Хаменей.

Иран вече не се смята за обвър­зан от ангажимен­тите, поети по силата на ядреното споразумение от 2015 г., предаде телевизията в Техеран.

Иран ще продължи раз­витието на ядрената си прог­рама, без да се съоб­разява с ограниченията, пред­видени в сдел­ката — независимо дали те засягат допус­тимия брой на притежаваните цен­т­рофуги за обогатяване на уран, за рав­нището, до което може да бъде обогатяван уранът, или за ядрените изс­лед­вания и раз­вой­ната дей­ност на Ислям­с­ката репуб­лика. Сега тези решения ще зависят от тех­ничес­ките нужди на Техеран.

Техеран отбеляза, че отх­вър­лянето на ограниченията може да бъде отменено, ако Вашин­г­тон отмени наложените сан­к­ции срещу Иран.

Организатор на пог­ребението на ген. Солей­мани призова всички иранци да дарят по 1 долар, за да съберат 80-те милиона долара за главата на американ­с­кия президент Доналд Тръмп. Организаторът отп­рави призива по време на пог­ребал­ната церемония в Маш­хад.

“Ние ще дадем тези 80 млн. от нас като подарък на всеки, който донесе главата на човека, наредил убийс­т­вото на голямата фигура на нашата революция. Всеки, който донесе главата на този побър­кан с жълта коса, ще получи 80 млн. долара от името на великата иран­ска нация. Скан­дирайте, ако сте съг­ласни“, призова организаторът.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...