Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Провалиха се мирните преговори за решаване на конфликта Либия

Провалиха се мирните преговори за решаване на конфликта Либия

Провалиха се мирните преговори за решаване на конфликта Либия

Опитите за дипломатически изход ще продължат на 19 януари в Берлин

Провалиха се преговорите за прек­ратяване на огъня в Либия, съоб­щава БТА. Коман­дирът на Либийс­ката национална армия (ЛНА) мар­шал Хаф­тар напусна Мос­ква, без да под­пише споразумението.

Изгот­веният с пос­ред­ничес­т­вото на Русия и Тур­ция документ пред­вижда със­тавянето на демар­кационна линия между враж­дуващите страни в Либия и прек­ратяване на огъня между силите на мар­шал Хаф­тар и под­к­репяното от ООН правител­с­тво на Национал­ното един­с­тво.

Споразумението пред­виж­даше още Мос­ква да изп­рати делегация, която да наб­людава процеса по прек­ратяване на огъня, а Анкара да спре да изп­раща свои военни в Триполи.

Хаф­тар заяви, че пред­ложеният му в Мос­ква проект за споразумение за прек­ратяване на огъня с правител­с­т­вото на национал­ното съг­ласие на премиера Файез Сарадж е пренеб­рег­вало редица искания на неговата страна. “Проек­тът пренеб­регва много от исканията на либийс­ката армия“, заяви Хаф­тар, цитиран от телевизия “Ал Арабия“.

По-рано араб­с­кият клон на телевизия “Скай Нюз“ заяви, че в Мос­ква мар­шал Хаф­тар е нас­тоявал силите на ЛНА да бъдат допус­нати в Триполи и да се съз­даде правител­с­тво на национал­ното един­с­тво.

Мар­шалът нас­тояваше за меж­дународен мониторинг на изпъл­нението на споразумението, в който да не учас­тва Тур­ция, както и извеж­дане на “доведените от Сирия и Тур­ция наем­ници“ от Либия.

След като Хаф­тар напусна Мос­ква, започ­наха нови въоръжени сблъсъци в Триполи. ЛНА нап­рави изяв­ление, дек­ларирайки своята “готов­ност и решимост да спечели победа“.

От рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво заявиха, че опитите за дип­ломатическо решение на либийс­кия кон­ф­ликт ще продъл­жават. На 19 януари в Бер­лин трябва да се проведе среща на върха за политичес­кото бъдеще на Либия. Очак­ват се да учас­т­ват рус­кият и трус­кият президенти Владимир Путин и Реджеп Ердоган.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие