Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Рохани: Свалянето на украинския самолет край Техеран беше непростима грешка

Рохани: Свалянето на украинския самолет край Техеран беше непростима грешка

Рохани: Свалянето на украинския самолет край Техеран беше непростима грешка

Лидерите на Иран сякаш се отказват от ескалация със САЩ и се обръщат към вътрешните проблеми, пише “Ню Йорк таймс“

Иран ще накаже всички виновни за неп­ред­намереното сваляне на украин­с­кия път­нически самолет, заяви в телевизионно обръщение иран­с­кият президент Хасан Рохани, който обеща, че ще има пълно раз­с­лед­ване на тази трагедия, предаде Рой­терс.

“Това беше неп­рос­тима грешка. Не може само един човек да е бил виновен за раз­биването на самолета. Приз­нанието за допус­ната грешка от иран­с­ките въоръжени сили е добра първа стъпка. Трябва да уверим хората, че това повече няма да се случи. Правител­с­т­вото на Иран е отговорно пред народа на Иран и пред другите страни, които са загубили свои граж­дани в тази самолетна катас­т­рофа“, заяви Рохани.

Същев­ременно говорителят на иран­с­ката съдебна сис­тема Голам­хосеин Есмаили каза, че няколко души са арес­тувани за ролята им в катас­т­рофата със самолета, но не нав­лезе в под­роб­ности.

Уплашени от общес­т­веното недовол­с­тво заради сриващата се икономика, лидерите на Иран сякаш се отд­ръп­ват от ескалацията на нап­режението със САЩ и се обръщат към вът­реш­ните проб­леми, пише в. “Ню Йорк таймс“. Страната е обх­ваната от икономическа криза, работ­ните места са малко, цените на храните и други неща от първа необ­ходимост стигат до небето и иран­ците стават все по-недоволни. Суровите сан­к­ции, наложени от админис­т­рацията на Тръмп, зат­руд­ниха дос­тъпа на Иран до меж­дународ­ните пазари. По данни на МВФ икономиката му се свива зап­лашително с 9,5 на сто годишно, а според “Окс­форд икономикс“ износът на иран­ски пет­рол през декем­ври е бил нулев, без да се брои кон­т­рабан­д­ният екс­порт, отбелязва вес­т­никът.

Слабата икономика поох­лади желанието на Иран да изос­три кон­ф­рон­тацията със САЩ и неговите ръководители осъз­наха, че една война силно ще влоши ситуацията. През пос­лед­ните месеци общес­т­веното недовол­с­тво заради без­работицата, коруп­цията и опасенията за бъдещето се превърна в зап­лаха за същес­т­вуването на твър­долиней­ния иран­ски режим. Отрязан от вън­ш­ните инвес­титори и пазари, през пос­лед­ните години Иран се със­редоточи върху изг­раж­дането на т.нар. икономика на съп­ротивата, в която дър­жавата инвес­тира агресивно, суб­сидира стратегичес­ките промиш­лени сек­тори и са стреми да замести внос­ните стоки с вът­решна продук­ция. Според икономисти, цитирани от вес­т­ника, тази стратегия е неефек­тивна пред­вид натиска върху бюджета и бан­ковата сис­тема на Иран, но тя е в със­тояние да намали без­работицата.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...