Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Обвиненията срещу Тръмп са неоспорими, заявиха обвинителите от Камарата на представителите

Обвиненията срещу Тръмп са неоспорими, заявиха обвинителите от Камарата на представителите

Обвиненията срещу Тръмп са неоспорими, заявиха обвинителите от Камарата на представителите

Адвокатите на президента представиха линията на защитата на процеса в Сената за импийчмънт

Президен­тът на САЩ Доналд Тръмп трябва да бъде отс­т­ранен от поста, за да бъде защитена национал­ната сигур­ност и опазена сис­темата за управ­ление на страната, заявиха седемте кон­г­рес­мени демок­рати, които ще пред­с­тав­ляват Камарата на пред­с­тавителите на съдеб­ния процес в Сената. Позицията на обвинителите е изложена в меморан­дум, цитиран от Рой­терс.

“Делото срещу президента на САЩ е просто, фак­тите са неос­порими, а доказател­с­т­вата убедително установяват, че президен­тът Тръмп е злоупот­ребил с правомощията на поста си, за да провокира чуж­дес­т­ранна намеса в избори за своя соб­с­т­вена политическа изгода и в ущърб на американ­с­ките национални интереси. Той е загър­бил клет­вата си да изпъл­нява вярно законите и е предал общес­т­веното доверие. Пог­реш­ното поведение на президента Тръмп пред­с­тав­лява опас­ност за нашите демок­ратини процеси, нашата национална сигур­ност и нашата привър­заност към вър­ховен­с­т­вото на закона“, заявяват авторите на документа.

След като бил уличен, президен­тът се е опитал да потули делото чрез въз­п­репят­с­т­ване на раз­с­лед­ването на Камарата на пред­с­тавителите на неговите злоупот­реби. Той трябва да бъде отс­т­ранен от поста, заявяват кон­г­рес­мените.

Същев­ременно адвокатите на Доналд Тръмп пред­с­тавиха своята линия на защита — дни преди отк­риването на процедурата за импийч­мънт на президента, която те определиха като антикон­с­титуционна и опасна. В пър­вия си пис­мен отговор на фор­мал­ната призовка за процеса в Сената, юридичес­кият екип на Тръмп определя обвинител­ния акт, приет от Камарата на пред­с­тавителите с гласовете на демок­ратите, като “опасна атака срещу правото на американ­с­кия народ да избира свободно своя президент“. “Това е без­с­рамен и неп­равомерен опит да отменят резул­татите от изборите от 2016 г. и да се намесят в изборите през 2020 г., които пред­с­тоят след броени месеци“, се казва в документа от шест страници.

Екипът на президента, воден от юридичес­кия съвет­ник на Белия дом Пат Чиполоне и лич­ния адвокат на Тръмп Джей Секулоу, оспорва обвинител­ния акт и по процедурни, и по кон­с­титуционни основания, като твърди, че Тръмп не е нап­равил нищо нередно и че е бил третиран нес­п­равед­ливо от демок­ратите в Камарата. Обвинител­ният акт е кон­с­титуционно недопус­тим и не съдържа никакво прес­тъп­ление или нарушение на закона. Той нарушава Кон­с­титуцията, понеже произ­лиза от раз­с­лед­ване на демок­ратите, които грубо са лишили президента от правата му, а процесът за импийч­мънт рис­кува да нанесе трайни тежки поражения на инс­титуциите, предуп­реж­дава екипът.

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...