Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Международна конференция в Берлин търси пътища за мир в Либия

Международна конференция в Берлин търси пътища за мир в Либия

Международна конференция в Берлин търси пътища за мир в Либия

Русия и Турция направиха добра стъпка, заяви Владимир Путин на среща с Реджеп Ердоган

Пред­с­тавители на над десет дър­жави, включително и рус­кият президент Владимир Путин, тур­с­кият президент Реджеп Тайип Ердоган, дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Майк Пом­пейо присъс­т­ват на кон­ферен­ция в Бер­лин, целяща да се пос­тигне мир в Либия.

Във форума, чийто домакин е гер­ман­с­кият кан­ц­лер Ангела Мер­кел, учас­т­ват също също премиерът на меж­дународно приз­натото либийско правител­с­тво Файез Сарадж и коман­дирът на т.нар. Либийска национална армия (ЛНА) Халифа Хаф­тар. По-рано миналата сед­мица в Мос­ква се със­тоя кон­ферен­ция с цел сключ­ването на споразумение за прек­ратяване на огъня в Либия. Мар­шал Хаф­тар я напусна, без да под­пише.

В интервю за панараб­с­кия вес­т­ник “Аш Шарк ал Аусат“ специал­ният пратеник на ООН за Либия призова за изтег­ляне на всички чуж­дес­т­ранни бойци от север­ноаф­рикан­ска страна. По думите на Гасан Саламе в гер­ман­с­ката столица ще се положат усилия за прек­ратяване на незакон­ния трафик на оръжие за Либия. Либия изпадна в хаос от 2001 г., след като бе свален от власт дъл­гогодиш­ният дик­татор Муамар Кадафи. Сега в страната има две паралелни правител­с­тва: приз­натото от ООН на Сарадж в Триполи и второ в източ­ния град Тоб­рук, което е лоялно на Халифа Хаф­тар. Европейс­ките дър­жави искат стабилизиране на Либия, която заради вът­реш­ния хаос стана глав­ният тран­зитен пункт за миг­ранти от Африка към Европа през Средиземно море.

Президен­тът на Русия Владимир Путин смята, че Тур­ция и Русия са нап­равили добра стъпка, призовавайки страните в Либия да прек­ратят огъня и по този начин са съз­дали пред­пос­тавки за провеж­дане на кон­ферен­цията в Бер­лин. Това заяви рус­кият президент Владимир Путин по време на срещата си вчера с тур­с­кия президент Реджеп Ердоган в Бер­лин, предаде ТАСС. Ние с вас, според мен, нап­равихме много добра стъпка по време на срещата в Истан­бул, призовахме страните в Либия да прек­ратят огъня, да прек­ратят бой­ните дейс­т­вия и независимо от това, че има някои инциденти, все пак двете страни се вслушаха в нашия призив и мащаб­ните бойни дейс­т­вия са прек­ратени, заяви Путин. Президен­тите на Русия и Тур­ция раз­говаряха около 40 минути при учас­тие на делегациите на двете страни.

В меж­дународна кон­ферен­ция за нор­мализиране на ситуацията в Либия са поканени Русия Алжир, Великоб­ритания, Египет, ОАЕ, Китай, САЩ, Тур­ция и Фран­ция.

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...