Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Германското село Гадхайм става новият географски център на ЕС

Германското село Гадхайм става новият географски център на ЕС

Малко гер­ман­ско селце се готви да стане новият геог­раф­ски цен­тър на Евросъюза, предаде ДПА. Гад­хайм ще придобие новия си статут, след като в полунощ в петък, 31 януари, излизането на Великоб­ритания от съюза стане факт.

За около 80-те жители на сел­цето, намиращо се в бавар­с­кия регион Долна Фран­кония, въл­нението от това, че ще се превърне в новия геог­раф­ски цен­тър на ЕС, обаче леко се е изпарило. Причината за това е дълго продъл­жилия процес на раз­дялата между Брюк­сел и Лон­дон. Въп­реки всичко в полунощ в петък то най-накрая ще се сдобие с новия си специален статут.

Точ­ните коор­динати на сел­цето според Национал­ния геог­раф­ски инс­титут на Фран­ция, който изчис­лява геог­раф­с­кия цен­тър на ЕС, са 9 градуса, 54 минути, 7 секунди източна дъл­жина и 49 градуса, 50 минути, 35 секунди северна ширина. Гад­хайм отдавна се готви за новия си статут след Брек­зит; преди няколко месеца в сел­цето издиг­нали знамето на съюза. През 2017 г. жителите му качили сатирично видео в Ютюб, в което рек­ламират селото си като бъдещ цен­тър на евроак­тив­ност.

В клип­чето те дори призовават Шот­лан­дия да не организира втори референ­дум за независимост, за да не остава в ЕС, тъй като това щяло да лиши Гад­хайм от специал­ния му статут. Във видеото жителите на Гад­хайм също така се шегуват, че в отдалеченото селце има дос­татъчно място, за да приеме много от меж­дународ­ните инвес­тиционни банки, които щели да “напус­нат Лон­дон и да прех­вър­лят цен­т­ралите си в новия цен­тър на ЕС“.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...