Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) В Хубей довършват нова болница за лечение на заразени с коронавируса

В Хубей довършват нова болница за лечение на заразени с коронавируса

В Хубей довършват нова болница за лечение на заразени с коронавируса

Властите в провинцията продължиха ваканцията по случай китайската Нова година до 21 февруари

До сед­мица влас­тите в китайс­ката провин­ция Хубей ще отк­рият още една бол­ница за лечение на заразените с вируса СОVID-19, съобщи вчера аген­ция Син­хуа. Бол­ница с 200 легла ще бъде отк­рита в окръг Сишуй, където има регис­т­рирани над 2,6 хиляди случая на заразата. Бол­ницата ще бъде довър­шена на базата на строящ се родилен дом.

Дей­ността по преоб­завеж­дането на медицин­с­кото заведение е започ­нала на 11 фев­руари. В нас­коро завър­шената в град Ухан специализирана бол­ница с 1000 легла вече има недос­тиг на места.

Заразата с новия коронавирус се появи в края на декем­ври в Ухан, а Светов­ната здравна организация я призна за извън­редна ситуация от меж­дународен мащаб. Извън Китай заболяването беше установено в 24 дър­жави.

Влас­тите в цен­т­рал­ната китайска провин­ция Хубей продъл­жиха вакан­цията по случай китайс­ката Нова година до 21 фев­руари заради коронавируса. Заради епидемията китайс­ките власти вече два пъти отменяха възоб­новяването на работата на пред­п­риятията след новогодиш­ната вакан­ция — от 31 януари до 3 фев­руари, а след това до 10 фев­руари. Пред­п­риятията в провин­ция Хубей, която е епицен­тър на епидемията от коронавируса, тряб­ваше да възоб­новят работа на 14 фев­руари. Кога ще бъде възоб­новена работата на учеб­ните заведения, ще бъе обявено отделно.

Броят на жер­т­вите на новия коронавирус в провин­ция Хубей се увеличи с 242 души. Така починалите в Китай станаха най-малко 1355, съоб­щиха вчера мес­т­ните власти, цитирани от АФП. Има 14 840 нови случая на заразени в тази цен­т­рална провин­ция, огнище на епидемията от вирусна пнев­мония, с което общият брой на заболелите дос­тигна близо 60 000. По пос­ледни данни броят на заразените с новата пнев­мония в град Ухан над­х­върля 32 900 души, над 1000 са починали, а 1078 са озд­равели.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...