Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Путин отсрочва референдума за промените в конституцията

Путин отсрочва референдума за промените в конституцията

Путин отсрочва референдума за промените в конституцията

Национал­ното гласуване за поп­рав­ките в рус­ката кон­с­титуция трябва да бъде отложено заради раз­п­рос­т­ранението на коронавируса. Това заяви президен­тът Владимир Путин в телевизионно обръщение към сънарод­ниците си, предаде ТАСС.

“Като се основаваме на професионално мнение, на препоръките на лекари и на специалисти, ще вземем решение за нов ден на гласуването“, каза той.

Путин под­черта, че здравето на граж­даните, тех­ният живот и сигур­ност са абсолютен приоритет.

Гласуването тряб­ваше да се със­тои на 22 април.

По думите на Путин мер­ките, които са пред­п­риети и пред­с­тои да бъдат пред­п­риемани от рус­ките власти, ще дадат резул­тат, “ако проявим сплотеност, раз­биране за слож­ността на нас­тоящото положение, ако дър­жавата, общес­т­вото, граж­даните дейс­т­ват заедно, ако нап­равим всичко, което зависи от всеки от нас“.

“Именно в тази солидар­ност се зак­лючава силата на общес­т­вото“, заяви дър­жав­ният глава на Русия.

Путин обяви, че с цел ограничаване на раз­п­рос­т­ранението на заразата след­ващата сед­мица ще бъде неработна в страната, без това да се отрази на изп­лащането на зап­латите.

На работа ще останат служителите в медицин­с­ките заведения, в аптеките, магазините, финан­совите инс­титуции, тран­с­порта и дър­жав­ните органи, уточни Путин.

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...