Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт01122020

Брой 232, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) В Гърция черквите ще са празни дори на православния Великден

В Гърция черквите ще са празни дори на православния Великден

В Гърция черквите ще са празни дори на православния Великден

Няма да се допускат семейни празнувания на открито и масово печене на агнета

Ръковод­ният орган на Гръц­ката правос­лавна цър­ква, Светият синод, обяви, че чер­к­вите ще останат зат­ворени през всички велик­ден­ски праз­ници заради епидемията от новия коронавирус, предаде АФП.

С наб­лижаването на правос­лав­ния Велик­ден на 19 април Светият синод заяви, че “напълно раз­бира тревогата на Гър­ция в този жиз­неноважен момент“.

Гръц­ката цър­ква прикани вяр­ващите да се молят у дома и увери, че “ще излъчи Светата литур­гия със сред­с­т­вата на новите тех­нологии“.

В цър­к­вите ще се допус­кат само некол­цина свещеници, но никакви хора от широката общес­т­веност.

В страна с над 90 процента правос­лавни хрис­тияни правител­с­т­вото преди 2 сед­мици взе теж­кото решение да преус­танови всякакви богос­лужения във всички цър­кви, освен траур­ните церемонии. То освен това предуп­реди, че тази година няма да се раз­решат традицион­ните праз­нен­с­тва по Велик­ден със семейни събирания на отк­рито и масово печене на агнета.

Светият синод заяви още, че Гръц­ката правос­лавна цър­ква дава 150 000 евро в под­к­репа на здрав­ната сис­тема и че членовете му ще дарят част от зап­латата си за същата цел. В Гър­ция дов­чера бяха пот­вър­дени 1415 заразени с коронавируса и 50 починали при население от 11 млн..души.

Меж­дув­ременно ВМС на САЩ започ­наха да евакуират част от екипажа на ядрения самолетоносач “Теодор Руз­велт“, в който е избух­нала епидемия от коронавируса. Самолетоносачът от 28 март е хвър­лил котва край базата на ост­ров Гуам след отк­риването на 3 случая на Ковид-19 на борда.

“Вече евакуирахме 1000 души от кораба и смятаме в близ­ките дни този брой да дос­тигне 2700 души“, съобщи и.д. минис­тър на ВМС Томас Модли.

Според капитана на самолетоносача Брет Крозиър трябва дори да се евакуират 90 процента от екипажа, който наб­роява 4865 души. ВМС обаче искат по-голяма част от екипажа да остане на борда на самолетоносача, за да се гаран­тира сигур­ността на кораба, на самолетите му и на ядрения му реак­тор.

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...