Домакини в режим на изолация в Австралия изхвърлят боклука, облечени като принцеси

Домакини в режим на изолация в Австралия изхвърлят боклука, облечени като принцеси

Скучаещи домакини в режим на самоизолация лан­сираха нова мода при изх­вър­лянето на бок­лука, преоб­лечени като прин­цеси, с тиари и бални рокли, съоб­щава британ­с­кият в. “Мирър“.

Стар­тът на кам­панията беше даден от авс­т­ралий­ката Даниел Аскю. Тя кръсти инициативата си Bin Isolation Outings (в раз­ширен превод “Изх­вър­ляне на бок­лука в изолация“).

Предиз­викател­с­т­вото се със­тои в това дамите да облекат най-елегантните си скъпар­ски тоалети при един­с­т­веното си излизане навън — когато изх­вър­лят кофата с бок­лук в кон­тей­нера.

Даниел, която живее в авс­т­ралийс­кия щат Куин­с­ланд, пусна своя снимка, пред­решена като Елза от анимацията на телевизион­ната ком­пания „Дисни” “Зам­ръз­налото крал­с­тво“.

Екс­т­раваган­т­ният пример на авс­т­ралий­ката бързо беше въз­п­риет от нейни пос­ледователки в мрежата с най-неочаквани резул­тати.

Много жени се уст­ремиха към кон­тей­нерите с бални, вечерни и бул­чин­ски рокли от най-висок клас и във Фейс­бук беше основана специална група.