Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря12082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Руски военни лекари и санитари преглеждат пациенти в Белград и още 5 сръбски града

Руски военни лекари и санитари преглеждат пациенти в Белград и още 5 сръбски града

Руски военни лекари и санитари преглеждат пациенти в Белград и още 5 сръбски града

Две бригади руски военни лекари започ­наха да приемат в Бел­г­рад пациенти със съм­нения, че са заразени с коронавирус, след дезин­фек­ция на медицин­с­кия клиничен цен­тър “Драгиша Мишович“.

Новината съоб­щава рус­кото минис­тер­с­тво на отб­раната, цитирано от ТАСС.

Воен­ните специалисти извър­ш­ват цялос­тна диаг­нос­тика на пациен­тите, правят анам­неза, изработ­ват и пред­лагат так­тика на лечение въз основа на меж­дународ­ните стан­дарти за оказ­ване на медицин­ска помощ, уточни минис­тер­с­т­вото.

Освен това 5 руски медицин­ски бригади са изп­ратени за оценка на епидемиологич­ната обс­тановка в градовете Чуп­рия, Нови Пазар, Чачак, Лес­ковац и Крагуевац.

Още една медицин­ска бригада всекид­невно кон­т­ролира здаравос­лов­ното със­тояние на рус­ките воен­нос­лужещи, които са изп­ратени като резерв за реак­ция в случай на извън­редна промяна на епидемиологич­ната обс­тановка.

На свой ред специалисти по радиационна, биологическа и химическа защита са извър­шили санитарна обработка на Инфек­циоз­ната клиника в Бел­г­рад и Клинич­ния цен­тър в Земун, където за пър­вична диаг­нос­тика са приемани по-голямата част от пациен­тите със съм­нение за коронавирус.

Друга група руски специалисти са извър­шили дезин­фек­ция на град­с­ката бол­ница във Валево, допълва ТАСС.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...