Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Русия готова през юни да изпробва върху хора ваксини срещу вируса

Русия готова през юни да изпробва върху хора ваксини срещу вируса

Русия готова през юни да изпробва върху хора ваксини срещу вируса

След 2 месеца отменят карантината в китайския град Ухан

Дирек­торът на голям руски изс­ледовател­ски цен­тър увери президента Владимир Путин, че неговата лаборатория е готова да тес­тва екс­перимен­тални вак­сини срещу новия коронавирус още през юни, съобщи Епицен­тър.

35 научни инс­титута в целия свят работят по съз­даване на вак­сина против коронавируса. Специалисти обаче под­чер­тават, че тя може да бъде готова едва в края на годината.

Ринат Мак­сютов, който оглавява дър­жав­ния цен­тър “Век­тор“, съобщи по време на предавано по телевизията съвещание на президента Путин с дирек­торите на глав­ните руски изс­ледовател­ски цен­т­рове, че се планира пър­вият етап на клинич­ните тес­тове на 3 вак­сини да започне от 29 юни със 180 доб­роволци.

“Групите от доб­роволци вече са сфор­мирани. Получихме повече от 300 кан­дидатури“, каза Мак­сютов на рус­кия президент. Той посочи, че учените от неговата лаборатория, която е недалеч от Новосибирск, са съз­дали прототипи на вак­сини на базата на 6 тех­нологични плат­форми. В момента се провеж­дат тес­тове върху мишки, зайци и други животни, за да може най-перспективният прототип да бъде определен до 30 април.

Мак­сютов добави, че “Век­тор“ планира да проведе пред­к­линични изс­лед­вания до 22 юни, непос­ред­с­т­вено преди тес­товете с хора. Той каза, че пър­вите тес­тове с доб­ровол­ците може да започ­нат още през май, ако минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването раз­реши.

Ръководителят на “Век­тор“ под­черта, че лабораторията в Новосибирск раз­полага с тех­нологии за вак­сини, тес­т­вани върху хора, за други болести и те могат да се изпол­з­ват за съз­даване на вак­сина срещу коронавируса.

Двумесеч­ната каран­тина в китайс­кия град Ухан, където започна пан­демията от коронавируса, прик­лючи в сряда. Китайс­ките власти наложиха каран­тина на 11-милионния Ухан в края на януари, за да спрат раз­п­рос­т­ранението на вируса. Над 50 000 души в Ухан се заразиха с вируса, а смър­т­ните случаи в града са 2500 — близо 80 процента от всички починали в Китай.

Вирусът се превърна в глобална пан­демия, като случаите на заразяване по света са общо над 1,4 милиона, а смър­т­ните случаи — над 82 000. Пан­демията причини хаос в светов­ната икономика, след като правител­с­т­вата на дър­жавите по света бяха принудени да въведат каран­тинни мерки за овладяването й.

Новите случаи на коронавирус в Китай — двойно повече за денонощие заради скок във внесените от чуж­бина случаи

Пекин, 8 април /БТА/

Пот­вър­дените нови случаи на коронавирус в кон­тинен­тален Китай за денонощие вчера бяха 62, при 32 ден по-рано, предаде Рой­терс, като се позова на Национал­ната здравна комисия.

Това е най-големият брой от 25 март насам и той се дължи главно на прис­тиг­нали от чуж­бина заразени — 59 души. Броят на заразените без сим­п­томи се е увеличил повече от четирик­ратно и те са 137, като внесените случаи са 102, съобщи днес комисията.

За да спре внасянето на заразата от чуж­бина, Китай намали драс­тично броя на меж­дународ­ните полети и на прак­тика отказва дос­тъп на всички чуж­денци. Нас­коро правител­с­т­вото затегна скрининга на път­ниците, прис­тигащи по суша. Китай се придържа също към стрик­тен протокол за скрининг вътре в страната, опасявайки се от възоб­новяване на мес­т­ното предаване на вируса, особено сред носители на вируса без проявени сим­п­томи.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Земеделие