Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря12082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Моряци на френския атомен самолетоносач “Шарл де Гол“са със симптоми на коронавирус

Моряци на френския атомен самолетоносач “Шарл де Гол“са със симптоми на коронавирус

Около 40 моряци на борда на френ­с­кия атомен самолетоносач “Шарл де Гол“ отс­коро проявяват сим­п­томи, съв­мес­тими с коронавируса, и са обект на “засилено медицин­ско наб­людение“, обяви вчера минис­тер­с­т­вото на въоръжените или, цитирано от АФП.

Вчера екип за скрининг с тех­ника за извър­ш­ване на тес­тове е изп­ратен на борда на самолетоносача, за да проучи случаите и да предот­в­рати раз­п­рос­т­ранението на вируса на борда на кораба, посочи още воен­ното ведом­с­тво, като уточни, че плавател­ният съд, който в момента е в Атлан­тичес­кия океан, очаква да се върне в Тулон по-рано от пър­воначално планираната дата 23 април. Моряците със сим­п­томи са изолирани и не се наб­людава влошаване на със­тоянието им, посочва минис­тер­с­т­вото.

Минис­тър Флоранс Парли каза, че самолетоносачът вече е бил напът да се върне и ще го нап­рави по-бързо, но това разумно решение няма да съз­даде оперативни проб­леми. Въоръжените сили не уточ­ниха броя на заразените или на тези със съм­нения за зараза. Но според пос­лед­ните данни, съоб­щени от минис­тър Парли в събота, са били установени около 600 случая (на цивилни и военни).

Самолетоносачът е “Шарл де Гол“ е добре оборуд­ван за полагане на медицин­ски грижи и наб­людение на болни. Медицин­с­кият екип се със­тои от двадесетина души — лекари, медицин­ски сес­три, хирурзи. Той раз­полага с бол­нична стая с 12 легла, рес­пиратори, скенер, както и с помещение за изолация със сто места. В момента екипажът е от 1760 моряци (мъже и жени), на борда има 20 бойни самолети “Рафал“ и два разуз­навателни самолета “Хокай“.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...