Сингапурец получи 4 месеца затвор за фалшива новина

Шофьор на такси в Син­гапур получи присъда от 4 месеца зат­вор за пост във Фейс­бук, в който съоб­щава фал­шивата инфор­мация, че магазините за храни ще зат­ворят, и призовава хората да се запасяват поради пред­с­тоящите ограничения за борба с Ковид-19, предаде Рой­терс.

40-годишният Кенет Лай Йон Хуи е изт­рил след около 15 минути поста си, пуб­ликуван във Фейс­бук група с ограничен дос­тъп, която имала около 7500 членове. Прокуратурата обаче поиска присъда, която да има въз­пиращ ефект. В Син­гапур имаше случаи на паническо изкупуване на стоки по време на четиримесеч­ната борба с вируса в града-държава. Приети бяха строги наказания за тези, които нарушават ограничител­ните мерки или раз­п­рос­т­раняват дезин­фор­мация.

В Син­гапур раз­п­рос­т­раняването на невярна инфор­мация се наказва с глоба до 7 000 долара, зат­вор за срок до 3 г. или и двете. Миналият месец мъж бе глобен с 1000 долара, защото в нарушение на каран­тината излязъл 30 минути, преди да изтече срокът й, за да си купи хляб. Друг мъж беше наказан с шест сед­мици зат­вор, защото нарушил заповедта да остане у дома си, за да яде супа от свин­ски ребра.