Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Русия проведе експеримент по използване на “рояк“ от изтребители

Русия проведе експеримент по използване на “рояк“ от изтребители

Русия проведе експеримент по използване на “рояк“ от изтребители

Започват летателни изпитания на Боинг Макс 737, спрян заради котастрофи

Русия проведе екс­перимент по изпол­з­ването на “рояк“ от изт­ребители Су-35, ръководени от самолет от 5-о поколение Су-57, предаде ТАСС, цитирайки източ­ници от отб­ранител­ния ком­п­лекс.

“Екс­перимен­тът се проведе в реални бойни условия, в “рояка“ беше включена група изт­ребители Су-35, ролята на командно-щабния самолет изпъл­няваше Су-57“, съобщи един от източ­ниците. Друг източ­ник обясни, че между изт­ребителите се води обмен на инфор­мация в реално време. Информационно-управляващата сис­тема на всеки самолет автоматично обработва както дан­ните на соб­с­т­вените дат­чици, така и на другите самолети.

“В бъдеще инфор­мацията от всички сен­зори на самолета, както и от сис­темите за противовъз­душна отб­рана, спът­ниците и сухопът­ните сред­с­тва трябва да пос­тъпва в единна сис­тема, която да съз­даде единно инфор­мационно поле за земята, въз­духа и Кос­моса. И в него при под­к­репата на изкус­т­вен интелект ще се случва раз­п­ределение на бой­ните задачи, включително за авиацията“, обясни рус­кият военен екс­перт Вик­тор Мурахов­с­кий, главен редак­тор на сп. “Арсенал Отечес­тва“. Той уточни, че подобни раз­работки водят САЩ, за своите изт­ребители Ф-35, но нито една от двете страни все още не е успяла да съз­даде единна инфор­мационна сис­тема за всички родове войски.

Боинг 737 Макс започва тес­тови полети за сер­тифициране днес, след като този модел самолет бе спрян от летене заради катас­т­рофи, съобщи Рой­терс. Тес­тът ще бъде пов­ратен момент в най-тежката досега кор­поративна криза на американ­с­кия самолетос­т­роител Боинг, започ­нала още преди кризата с коронавируса, която сви рязко тър­сенето в сек­тора на авиот­ран­с­порта.

Спирането на полетите на изк­лючително продавания Боинг 737 Макс през март 2019 г. след две катас­т­рофи, при които загинаха 346 души в Етиопия и Индонезия, е съп­роводено със съдебни процеси, раз­с­лед­вания от Кон­г­реса и минис­тер­с­т­вото на правосъдието и отряз­ването на ключов източ­ник на приходи за Боинг.

При тес­товите полети машините ще изпъл­няват редица маневри. Освен това ще бъде изп­роб­вана променената защитна сис­тема, която е свър­зана с манев­реността на машината. Тес­товите полети ще бъдат предимно над щата Ню Йорк и ще продъл­жат минимум три дни.

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...