Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) 2/3 от италианците не желаят американски туристи това лято

2/3 от италианците не желаят американски туристи това лято

Две трети от италиан­с­ките жители не искат да приемат туристи от САЩ това лято, сочат резул­татите от проуч­ване сред хотелиерите и соб­с­т­вениците на къщи за гости в страната, цитирани от БГНЕС. Причината е страх от нова върла от раз­п­рос­т­ранение на коронавирус­ната инфек­ция, която при пър­вата си вълна удари тежко страната.

Повече от 61 процента от анкетираните заявяват, че не биха приели американ­ски туристи в дома или хотела си. 57% от запитаните не биха нас­танили туристи от Китай, а 44 процента от учас­т­валите в анкетата няма да са гос­топ­риемни към туристи от Великоб­ритания. Подобни анкети са нап­равени и сред част от хотелиерите във Фран­ция, Испания, Гер­мания, Дания, Нор­вегия и Фин­лан­дия. Нас­т­роенията там са същите – между 61 и 79 процента от запитаните пред­почитат турис­тите от САЩ да не посещават страната им, а средно 57% не искат китайски туристи в страната си.

Според други анкети, проведени в САЩ, едва 17% американ­ски туристи са решили да почиват в Италия това лято, приб­лизително по тол­кова са заявили и пътуване за лятна вакан­ция до Фран­ция, Испания или Гер­мания. Същев­ременно само 9% от италиан­ците планират почивка в САЩ, 6% биха посетили Китай като туристи тази година. Най-предпочитани места за почивка на италиан­ците остават Испания (23%), Фин­лан­дия (22%) и Нор­вегия (20%). Анкетата сочи, че повечето италианци, обаче, няма да почиват никъде това лято. Дан­ните се пот­вър­ж­дават и от по-ранни проуч­вания, според които над 90 % от италиан­ците заявяват, че ще останат в страната си през 2020 г.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...