Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Тръмп се появи с маска на публично място за първи път от началото на пандемията

Тръмп се появи с маска на публично място за първи път от началото на пандемията

Тръмп се появи с маска на публично място за първи път от началото на пандемията

Президен­тът на САЩ Доналд Тръмп сложи маска по време на посещение във военна бол­ница в събота, което е пър­вият случай, когато американ­с­кият дър­жавен глава се появява с маска на пуб­лично място.

Тръмп прис­тигна с хеликоп­тер в национал­ната военна бол­ница “Уол­тър Рийд“, за да се срещне с ранени воен­нос­лужещи и медици, грижещи се за пациенти с Ковид-19. На излизане от Белия дом той заяви пред медиите, че “особено когато сте в бол­ница, мисля, че се очаква да носите маска“.

Над 3,2 млн. американци се заразиха с коронавируса, довел до най-малко 134 000 смър­тни случая. Тръмп отказва да носи маска на прес­кон­ферен­ции, срещи на работ­ната група за коронавируса и други общес­т­вени прояви. Той обаче е приз­навал, че мас­ките са прием­ливи, ако се носят в зак­рити прос­т­ран­с­тва, където хората са близко един до друг.

Същев­ременно президен­тът на САЩ Доналд Тръмп и бив­шия вицеп­резидент Джо Бай­дън спечелиха отлаганите на два пъти заради коронавируса пър­вични избори в американ­с­кия щат Луизиана. Тръмп няма реален кон­курент за номинацията на Репуб­ликан­с­ката пар­тия, но четирима други репуб­ликанци се изп­равиха срещу него на пър­вич­ните избори за номинацията. Победата на Бай­дън беше оспор­вана от 13 други политици от Демок­ратичес­ката пар­тия, макар че той вече е спечелил дос­татъчно гласове, за да си осигури кандидат-президентската номинация.

Пър­вич­ните избори в щата Луизиана бяха едни от пос­лед­ните в страната. Пър­воначално пред­видени за 4 април, те бяха отлагани на два пъти заради коронавируса и се със­тояха тол­кова късно, че на прак­тика не пов­лияха на определянето на кан­дидатите на двете пар­тии.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

None

None

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запозна…

Прочети още:

Loading...