Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Поляците гласуваха на втори тур за избор на президент

Поляците гласуваха на втори тур за избор на президент

Поляците гласуваха на втори тур за избор на президент

Проучванията дават почти изравнени шансове за досегашния държавен глава Анджей Дуда и кмета на Варшава Рафал Тшасковски

Поляците гласуваха вчера на втория тур на изборите за президент. Двамата съпер­ници са досегаш­ният президент Анджей Дуда, под­к­репян от управ­ляващата кон­сер­вативна пар­тия “Право и справед­ливост“, и кметът на Вар­шава Рафал Тшас­ков­ски от цен­т­рис­т­ката опозиционна пар­тия “Граж­дан­ска плат­форма“.

Вотът ще има отчет­ливи политически пос­ледици за страната, която е дъл­боко раз­делена политически. Това ще бъде чет­вър­тият път, в който на президен­т­ски избори учас­т­ват кан­дидати на “Право и справед­ливост“ и “Граж­дан­ска плат­форма“. Кон­ф­лик­тът между двете пар­тии доминира в пол­с­ката политика от 2005 г., пише ДПА.

Дуда и Тшас­ков­ски, и двамата 48-годишни, елиминираха девет други кан­дидати на пър­вия тур на 28 юни. Дуда получи 43,5 процента , а Тшас­ков­ски — 30,5%, но се очаква да прив­лече много от гласовете, които бяха дадени за други кан­дидати на пър­вия тур. Социологически изс­лед­вания показ­ват лек превес за опозицион­ния кан­дидат при пос­лед­ните допит­вания преди вота.

Либерал­ният кан­дидат Тшас­ков­ски може да победи със съв­сем малка пред­нина пред нас­тоящия дър­жавен глава, кон­сер­ватора Дуда, показ­ват две огласени в петък социологически изс­лед­вания. Според трети сон­даж обаче Дуда може да получи 53 на сто от гласовете срещу 47 на сто за Тшас­ков­ски. Част от анализаторите смятат, че е трудно да се правят прог­нози, тъй като ключов фак­тор ще е актив­ността на избирателите.

Под­к­репен от основ­ната опозиционна пар­тия “Граж­дан­ска плат­форма“, Тшас­ков­ски печели под­к­репа сред избирателите, които се опасяват, че победа на съпер­ника му ще даде на управ­ляващата пар­тия “Право и справед­ливост“ въз­мож­ност да продължи спор­ните си реформи, най-вече в областта на правосъдието, които ЕС критикува. Привър­жениците на дейс­т­ващия президент смятат, че той е по-сериозен гарант за запаз­ване на редица социални придобивки. Дуда е смятан за ключов съюз­ник на американ­с­кия президент Доналд Тръмп, докато европейс­ките пар­т­ньори на Вар­шава критикуват рефор­мите му, твър­дейки, че те под­копават демок­рацията.

Изборите пър­воначално бяха нас­рочени за 10 май, но бяха отложени заради пан­демията от коронавируса. Сега поляците имат право да гласуват лично в сек­циите или по пощата.

Според анкета на независимия инс­титут “Кан­тар“ Тшас­ков­ски ще получи 46,4 %от гласовете, а опонен­тът му — 45,9 %. Сон­даж на инс­титута ИБРИС от 8 юли с 1100 учас­т­ници показва, че вар­шав­с­кият кмет би получил 45,3 % от вота, президен­тът Дуда — 44,4 %. Трето проуч­ване обаче — на Ипсос от 7 и 8 юли, с 1014 учас­т­ници — прог­нозира победа за Дуда с 53 % от гласовете при 47 % за съпер­ника му.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...