Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Русия отменя 14-дневната карантина за пристигащите от чужбина

Русия отменя 14-дневната карантина за пристигащите от чужбина

Русия отменя от 15 юли двусед­мич­ната изолация, налагана на прис­тигащите в Русия граж­дани, съобщи ТАСС. Чуж­дите граж­дани, които влизат в Русия, ще трябва да пред­с­тавят на границата документ на руски или анг­лийски език, който пот­вър­ж­дава, че са се под­ложили на PCR тест за коронавирус не по-рано от три дни преди прис­тигането си и той е отрицателен. При липса на такъв тест те трябва да го нап­равят в срок от три дни на руска територия. Рус­ките граж­дани, идващи от чуж­бина, също ще трябва да се под­ложат на такъв тест до три дни след влизането в страната.

След дълги колебания британ­с­кото правител­с­тво реши от 24 юли носенето на маски да стане задъл­жително в магазините в Анг­лия, за да се избегне нов пик на епидемията от коронавирус. В момента носенето на маски е задъл­жително от 15 юни само в общес­т­вения тран­с­порт, а за другите зат­ворени общес­т­вени прос­т­ран­с­тва беше само препоръчително.

Минис­търът на окол­ната среда Джордж Юстис обясни по Скай нюз, че срокът от 10 дни има за цел граж­даните да имат време да се под­гот­вят за новата мярка.Задължителното носене на маски няма да важи за пъбовете и рес­торан­тите, нито за служителите на супер­мар­кети, уточни минис­търът. Нарушителите може да бъдат глобени до 100 лири (110 евро), както вече се прави в общес­т­вения тран­с­порт.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...