Минимум 250 души са задържани при масови протести в Беларус

Минимум 250 души са задържани при масови протести в Беларус

Беларус­ката полиция е задър­жала най-малко 250 души при протести, след като влас­тите отказаха да регис­т­рират двама основни съпер­ници на президента Алек­сан­дър Лукашенко като кан­дидати на изборите другия месец. Това съобщи правозащит­ният цен­тър “Вясна“, цитиран от ДПА.

Протес­тите, при който бяха задър­жани хора, се със­тояха в столицата Минск и градовете Гомел, Пружани, Брест, Солигорск, Боб­руйск, Стол­бци и Гродно.

Мнозин­с­т­вото от задър­жаните, регис­т­рирани от “Вясна“ — 200 човека — са учас­т­вали в протеста в Минск.

ЕС раз­к­ритикува остро решението на беларус­ката Цен­т­рална избирателна комисия да откаже регис­т­рация на глав­ния опозиционен кан­дидат Вик­тор Бабарико, като заяви, че “влас­тите не са успели да осигурят пъл­ноценна и кон­курен­тна политическа над­п­ревара“.

Лукашенко, който управ­лява Беларус 26 години, на прак­тика си е осигурил спечел­ването на 6-и пореден ман­дат на президен­т­с­ките избори на 9 август, въп­реки протес­тите.