Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Евросъюзът увеличи подкрепата за Ливан след взрива в Бейрут

Евросъюзът увеличи подкрепата за Ливан след взрива в Бейрут

Евросъюзът увеличи подкрепата за Ливан след взрива в Бейрут

Европейс­ката комисия ще осигури 33 млн. евро пър­воначална помощ на Ливан за въз­с­тановяване след опус­тошител­ната екс­п­лозия на прис­танището в Бей­рут, съобщи БТА.

ЕС пред­лага да изп­рати в района на бед­с­т­вието военен кораб с вер­толет за медицин­ска евакуация и специалисти за отк­риване и обез­в­реж­дане на химически, биологични, радиологични и ядрени замър­сители.

ЕК по-рано съобщи, че по искане на Бей­рут е задейс­т­ван европейс­кият механизъм за граж­дан­ска защита.

Холан­дия, Гър­ция, Чехия, Фран­ция, Полша и Гер­мания са изразили готов­ност да отк­лик­нат, като към мяс­тото на взрива вече са изп­ратени 100 специалисти за издир­ване на оцелели в град­ска среда.

Меж­дународ­ната помощ започна да прис­тига вчера в Ливан, след като 2 огромни екс­п­лозия във втор­ник вечерта взеха над 100 жер­тви и раниха няколко хиляди души.

Екс­п­лозиите на прак­тика раз­рушиха прис­танището в Бей­рут и опус­тошиха цели квар­тали на града, поръс­вайки стък­лата на сградите в радиус от километри от мяс­тото на взривовете.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...