Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед27092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Лукашенко гласува за президент и заплаши медиите с разправа

Лукашенко гласува за президент и заплаши медиите с разправа

Лукашенко гласува за президент и заплаши медиите с разправа

По съветско време той е бил директор на совхоз до 1994 г.

Нас­тоящият беларуски президент Алек­сан­дър Лукашенко гласува на изборите за дър­жавен глава на страната. Той посети избирател­ната сек­ция №1 в сградата на Дър­жав­ния универ­ситет за физ­кул­тура в Минск.

Лукашенко заяви, че страната няма да бъде потопена в хаос и граж­дан­ска война след изборите. „Пред­видили сме всички варианти, не трябва да под­ценяваме ситуацията. Но няма никакви основания да се говори, че страната утре ще бъде потопена в хаос, противопос­тавяне и граж­дан­ска война“, каза той.

Президен­тът също така предуп­реди медиите да не работят за дес­табилизацията на Беларус. „Ако се борите срещу страната, опит­вате са да я вкарате в хаос и да я дес­табилизирате, ще получите незабавен отговор“, зап­лаши Лукашенко.

Лукашенко управ­лява Беларус без прекъс­ване през пос­лед­ните 26 години, предават инфор­мацион­ните аген­ции.

За раз­лика от досегаш­ните избори този път Лукашенко бе изп­равен пред сериозно предиз­викател­с­тво от още 4-ма претен­денти за най-високия дър­жавен пост, даващ реал­ната власт в бив­шата съвет­ска репуб­лика.

Това са съп­ред­седателят на общес­т­вено движение “Кажи истината“, 39-годишният Анд­рей Дмит­риев, бив­шата депутатка от дол­ната камара на беларус­кия пар­ламент, 43-годишната Анна Канопацка, 37-годишната домакиня Свет­лана Тиханов­ска и пред­седателят на пар­тия “Беларуска социал­демок­ратическа общ­ност“ Сер­гей Черечен.

В страната се проведоха поредица от опозиционни митинги, събиращи десетки хиляди протес­тиращи — нещо непоз­нато в страната от времената на раз­пада на СССР.

Лукашенко по съвет­ско време е бил дирек­тор на дър­жавно сел­ско стопан­с­тво (сов­хоз), след което през 1994 г. става пър­вият президент на Беларус. Оттогава той смазва инакомис­лието и независимите медии в страната с население от 9,5 млн. души, което му спечели проз­вището “пос­лед­ния дик­татор в Европа“.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...