Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Кървави сблъсъци в Беларус при протестите след изборите

Кървави сблъсъци в Беларус при протестите след изборите

Кървави сблъсъци в Беларус при протестите след изборите

Опозиционната лидерка Светлана Тихановска пристигна в Литва, след като е била задържана в в Минск за седем часа

Най-малко един човек е загинал, след като беларус­ката полиция влезе в сблъсъци с протес­тиращите след президен­т­с­ките избори в Беларус, предаде Рой­терс. На власт вече над чет­върт век, президен­тът Алек­сан­дър Лукашенко обяви победа с 80,08 процента от гласовете над Свет­лана Тиханов­ска — бивша учителка по анг­лийски, която отп­рави най-голямото предиз­викател­с­тво към властта му от години.

Полицаи с шлемове изпол­з­ваха съл­зот­ворен газ, гумени кур­шуми, светошумови гранати и палки, за да раз­п­ръс­нат хилядите протес­тиращи в Минск през втора поредна нощ на насилие, след обявяването на резул­татите от изборите в неделя. Демон­с­т­ран­тите издиг­наха барикади в няколко района и хвър­ляха кок­тейли “Молотов“. Един човек е загинал, опит­вайки се да хвърли взривно уст­ройс­тво по полицията, което обаче избух­нало в ръцете му, съоб­щиха влас­тите.

След седем­часово противопос­тавяне с протес­тиращите, полицията ги изт­ласка от улиците и започна да изтегля кор­дона си от цен­търа на Минск, допълва ТАСС. Мес­тни медии съоб­щиха за сблъсъци и в други градове.

Опозицион­ната лидерка Свет­лана Тиханов­ска прис­тигна в Литва, след като е била задър­жана в Беларус в продъл­жение на седем часа, заяви вчера литов­с­кият вън­шен минис­тър Линас Лин­кевичус, цитиран от ТАСС. “Важ­ното е, че тя е в безопас­ност, тъй като преди това е била задър­жана в Беларус в продъл­жение на около седем часа“, каза Лин­кевичус в ефира на литов­с­кото национално радио Ел Ер Те. Минис­търът не даде допъл­нителна инфор­мация как е прис­тиг­нала Тиханов­ска във Вил­нюс и какво планира да прави.

В цен­търа на Минск и в други беларуски градове в неделя вечерта започ­наха масови протес­тни прояви на несъг­лас­ните с резул­татите от беларус­ките президен­т­ски избори. По данни на беларус­кото вът­решно минис­тер­с­тво при протес­т­ните прояви са задър­жани около три хиляди души, пос­т­радали са десетки полицаи и демон­с­т­ранти. Протес­тите продъл­жиха и в понедел­ник вечерта.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...