Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Зелена светлина за „Северен поток 2“

Зелена светлина за „Северен поток 2“

Зелена светлина за „Северен поток 2“

Дат­с­ките власти не са получили жалби срещу решението на Дат­с­ката аген­ция по енер­гетиката от 6 юли т. г., съг­ласно което ком­панията Nord Stream 2 AG ще може да изпол­зва закот­вените в териториал­ните води на Дания руски кораби за изг­раж­дането на газоп­ровода “Северен поток 2“. Това означава, че строител­с­т­вото на останалата част от около 160 км на тръбоп­ровода ще може да продължи, съобщи РИА “Новости“.

В изяв­ление на аген­цията се казва, че операторът може да възоб­нови изг­раж­дането на тръбоп­ровода от втор­ник, 4 август. По-рано ведом­с­т­вото раз­реши на оператора Nord Stream 2 AG да изпол­зва корабите при изг­раж­дането на газоп­ровода в дат­ски води.

Както обяс­ниха от аген­цията, трасето на тръбоп­ровода, който ще бъде завър­шен, минава извън зоната на риск от кон­такт с химическо и друго оръжие, останало на дъното на Бал­тийско море от двете световни войни. До 3 август строител­с­т­вото на “Северен поток 2“ не можеше да бъде възоб­новено, защото именно на тази дата изтичаше срокът за обжал­ване решението на дат­с­ките власти.

Обявените от САЩ сан­к­ции срещу фирми, които учас­т­ват в реализирането на проекта, са сериозен проб­лем не само в отношенията между САЩ и Гер­мания, но и между САЩ и целия ЕС. Европа не желае Вашин­г­тон да се намесва в решаването на европейски въп­роси и обмисля твърд отговор. Гер­ман­с­кият вън­шен минис­тър Хайко Маас призна, че отношенията със САЩ са нап­рег­нати и трябва да се нап­рави всичко въз­можно те да се подоб­рят, но това не може да става с накър­няване интересите на Бер­лин. Пос­ланикът на Гер­мания в Мос­ква Геза Анд­реас фон Гайр пък обяви, че е оптимист за бър­зото доиз­г­раж­дане на газоп­ровода.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...