Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Археолог любител откри съкровище на 3000 г. в Шотландия

Археолог любител откри съкровище на 3000 г. в Шотландия

Археолог любител откри съкровище на 3000 г. в Шотландия

Археологът любител Мариуш Степиен с помощта на металотър­сач е отк­рил в Шот­лан­дия артефакти от брон­зовата епоха, пише бран­с­кият в. „Гар­диън”, цитиран от Дарик нюз. Сред наход­ките има ком­п­лект кон­ски амуниции и меч на около 3000 годиини.

Според изданието, в края на юни Степиен е учас­т­вал заедно със свои приятели в раз­копки, когато се натък­нал на метал­ните пред­мети на дъл­бочина метър и половина. Сиг­налът от металотър­сача бил тол­кова силен, че той съоб­щил за отк­ритието на екс­пер­тите от организацията „Treasure Trove”. Професионал­ните археолози се отзовали незабавно и изс­лед­вали мяс­тото в продъл­жение на почти един месец. През това време отк­ривателят и приятелите му работили заедно с тях, тъй като искали да учас­т­ват в раз­коп­ките от начало до край.

Учените са отк­рили меч, приб­ран в нож­ница и украсен с ремъци и катарами, капачки от колелата на древни карети, както и остан­ките от декоративна „висулка дрън­калка“, която е била зак­реп­вана за кон­с­ката сбруя – пър­вата, отк­рита в Шот­лан­дия, и третата във Великоб­ритания.

Според ръководителя на „Treasure Trove” Емили Фрий­ман, отк­ритието е от общонационално значение, тъй като в Шот­лан­дия има съв­сем малко находки от брон­зовата епоха. „За нас това беше прек­расна въз­мож­ност не само да въз­с­тановим брон­зовите артефакти, но и органич­ните материали”, раз­казва тя.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...