Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Москва увери, че не притежава запаси от Новичок

Москва увери, че не притежава запаси от Новичок

Начал­никът на рус­кото вън­шно разуз­наване Сер­гей Нариш­кин увери във втор­ник, че Мос­ква няма запас от Новичок, нер­в­нопаралитично вещес­тво от типа, който според Гер­мания е изпол­з­ван за отравяне на Алек­сей Навални, предаде АФП.“Те бяха унищожени в съот­вет­с­т­вие с протоколите и правилата на Организацията за заб­рана на химичес­ките оръжия“ (ОЗХО), заяви Нариш­кин. Да се твърди против­ното би било “дезин­фор­мация“, добави той.

Начал­никът на рус­кото разуз­наване заяви също, че “когато Алек­сей Навални е напус­нал рус­ката територия, в тялото му не е имало отровни вещес­тва“ и добави, че Русия има “много въп­роси по тази тема към гер­ман­с­ката страна“.

Говорителят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков от своя страна изрази “недоумението“ на Мос­ква, която не е получила поис­каните от Бер­лин данни за здравето на опозицион­ния лидер. Пес­ков под­черта, че всички ще са доволни, ако Навални се въз­с­танови и каза, че той е свободен да се върне в Русия. Но Мос­ква не раз­бира защо, ако френ­ски и швед­ски лаборатории са имали въз­мож­ност да изс­лед­ват негови проби, Русия не е получила дос­тъп до тях, добави говорителят на Кремъл.

Навални е водеща фигура в рус­ката опозиция. На 20 август той беше приет в бол­ница в Омск, след като се почув­с­тва зле по време на пътуване в самолет. Той беше тран­с­пор­тиран до Гер­мания два дни по-късно, изпад­нал в кома. Бер­лин твърди, че нап­равените изс­лед­вания доказ­ват, че опозицион­ният лидер е бил отровен с нер­в­нопаралитично вещес­тво от групата Новичок, съз­дадено през 70-те години от СССР. В понедел­ник Бер­лин съобщи, че френ­ски и швед­ски лаборатории са пот­вър­дили тези резул­тати.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Ресур­сът по под­мерки 21.1 и 21.2 да бъде намален до 37,8 млн. евро пуб­лични сред­с­тва за сметка на бюджета по под­мярка 21.3, който да бъде ув…

Прочети още:

Loading...