Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 115, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Бразилия обяви извънредно положение заради пожари в най-големите тресавища в света

Бразилия обяви извънредно положение заради пожари в най-големите тресавища в света

Бразил­с­кото правител­с­тво обяви извън­редно положение в щата Мато Гросо до Сул заради пожари в Пан­танал, най-голямата заб­латена низина в света, предаде ДПА. Извън­ред­ното положение беше въведено с минис­тер­ски указ, за да може щат­с­ките власти да получават федерални сред­с­тва за спасителни дейс­т­вия и борба с пожарите. Засега не е ясно колко пари ще бъдат отпус­нати и кога. Меж­дув­ременно служби за опаз­ване на окол­ната среда, вой­ници и мес­тни пожар­никари се борят с пламъците.

От началото на годината до 13 сеп­тем­ври бяха регис­т­рирани 14 489 огнища на пожари, докато за същия период на миналата година те са били 4699. Пожарите вече унищожиха около 10 на сто от Пан­танал. Засег­натият район е приб­лизително с раз­мерите на Израел.

Земята в Пан­танал е тол­кова суха, че една искра е дос­татъчна, за да предиз­вика пожар, отбелязва ДПА. Под­пал­ването е най-лесният и евтин начин за соб­с­т­вениците на малки ферми да раз­чис­тят терените и да ги под­гот­вят за сеитба, но понякога пожарите излизат от кон­т­рол. Също като в района на Амазонка в Пан­танал част от земите се изпол­з­ват за пасища и отг­леж­дане на соя, което променя облика на природ­ния регион. Тресавищата са раз­положени в щата Мато Гросо до Сул, част от Мато Гросо и по-малки територии в съсед­ните Боливия и Параг­вай. Заб­латената впадина е пресечена от мрежа от реки и езера, които през зим­ния сезон често пресъх­ват. В района живеят ягуари, пуми и капибари — най-големият гризач в света, както и стотици видове птици.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Приет е план за ползване на дивеча през 2021 година

Лов­ният съвет към Изпъл­нител­ната аген­ция по горите е приел План за пол­з­ване на дивеча през нас­тоящия ловен сезон за дър­жав­ните лов­нос­топанск…

Прочети още:

Loading...