Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря25112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Париж опустява в първата вечер на нощна забрана за излизане

Париж опустява в първата вечер на нощна забрана за излизане

Париж опустява в първата вечер на нощна забрана за излизане

1350 полицаи и жандармеристи следят за прилагането на новите разпоредби

Спус­нати метални решетки, нат­рупани столове в големите кафенета, колоез­дачи и пешеходци, забър­зани към домовете си, като учас­т­ници в общ танц, парижани се приб­раха в 21 ч. преди началото на пър­вия вечерен час, предаде АФП.

След пос­лед­ния изб­лик на човешка дей­ност по улиците пос­тепенно нас­тъпи пълна тишина. Втората вълна от епидемията вече заразява над 32 000 души дневно в национален мащаб.

В Париж не е имало вечерен час от 1961 г., когато такъв беше наложен, в коренно раз­лични условия, за фран­цузите мюсюл­мани от Алжир.

22 часа е, но със същата сила може да е и 5 часа сут­ринта. Латин­с­кият квар­тал — едно от любимите места на студенти и туристи в столицата преди коронавируса — стана без­люден за по-малко от час.

За да се ограничи раз­п­рос­т­ранението на новия коронавирус, на жителите на десетина големи френ­ски градове, сред които Париж и пред­г­радията му — общо 20 млн. души — от събота е наложен вечерен час от 21 ч до 6 ч. сут­ринта. Той ще продължи най-малко 4 сед­мици.

Влас­тите раз­положиха под­к­реп­ления от 1350 полицаи и жан­дар­меристи, за да следят за прилагането на новите раз­поредби в столич­ния регион.

Екипите на комисар Карон започ­ват пат­рул­ните си обиколки край рес­торан­тите и кафенетата около Люк­сем­бур­г­с­ката градина, близо до париж­кия универ­ситет Сор­бона.

“Вече не е време за предуп­реж­дения, а за сан­к­ции. При нарушение глобата е 135 евро и опас­ност от админис­т­ративно зат­варяне на заведението“, предуп­реж­дава комисар Карон.

Париж­ките улици се прев­ръщат в цар­с­тво на дос­тав­чиците на храна, които се движат с велосипед или скутер, а свет­лоот­ражател­ните хладилни чанти на гър­бовете им светят в тъм­ното.

Няколко автобуса, които също имат право да се движат, ги изп­ревар­ват с пълна скорост, почти без път­ници.

България

Икономика

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

На извън­редно заседание пар­ламен­тът гласува окон­чателно финан­совата рамка за догодина. С кворум от 127 народни пред­с­тавители започна извънре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Манчестър Сити има 10-годишен план за Лео Меси

Спекулациите в Анг­лия около евен­туал­ния тран­с­фер на Лионел Меси в Ман­чес­тър Сити продъл­жават. В днеш­ния си брой “Таймс“ твърди, че “граж­дани…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...