Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря02122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Изложбата „Федерико Фелини:100“ откриха в Санкт- Петербург

Изложбата „Федерико Фелини:100“ откриха в Санкт- Петербург

Изложбата „Федерико Фелини:100“ откриха в Санкт- Петербург

Излож­бата е пос­ветена на великия италиан­ски режисьор Фелини. Откри се на 20 октом­ври и продъл­жава до 18 ноем­ври в Теат­рален музей на Санкт-Петербург. Поводът е 100-летие на класика на светов­ното кино, съв­мес­тен проект на Теат­рал­ния музей и Италиан­с­кия кул­турен, инс­титут. Съз­дадена от италиан­ски куратори, лично поз­навали загадъч­ния гений на киното на ХХ век. Преот­к­рит е цял един свят, за който както казва Фелини, „ние нищо не знаем, но сме способни да си въоб­разим всичко“. Под­редени са повече от 120 екс­поната, извес­тни и редки фотоси на самия Фелини и неговото семейс­тво, приятели, колеги, актьори от снимач­ната площадка, афиши, кос­тюми, любовни писма до неговата жена и муза Джулиета Мазина, рисунки режисьора — карикатури на пер­сонажи, фан­тазии.

Творецът съумява да обедини в себе си редки качес­тва — да бъде режисьор от висша класа, да прави „автор­ско“ кино, далеч от нагаж­дането към масовия вкус и комер­сията. В същото време винаги събужда любов и въз­хищение сред чув­с­т­вител­ните зрители.

Неговото кино раз­казва за социал­ната дейс­т­вител­ност, смесена с въоб­ражение и соб­с­т­вен свят от клоуни, свещеници, корум­пирани арис­ток­рати и палячовци от всякакъв вид. Само част от героите, които пресичат цялос­т­ното твор­чес­тво на режисьор, който никога не е заб­равил „провин­циал­ното“ си миналото и дет­с­ките си мечти.

Фелини е пред­с­тавител на неореализма в италиан­с­кото кино. Роден е на 20 януари 1920 г. в Римини. Починал на 31 октом­ври 1993 г. в Рим. Негова съп­руга е италиан­с­ката акт­риса Джулиета Мазина.

Започва кариерата си като асис­тент на друг голям кинорежисьор Роберто Роселини. Едни от най-добрите му филми са: “Осем и половина“, “Сладък живот“, “Пътят“, “Амар­корд“. През 1948 г. се снима заедно с Ана Маняни в “Любовта“.

Няколко месеца преди смъртта си, през март 1993 г. получава “Оскар“ за цялос­тно твор­чес­тво. Наг­радата му е връчена от Мар­чело Мас­т­рояни и София Лорен.

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...