Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Русия открива в Сърбия представителство на своето министерство на отбраната

Русия открива в Сърбия представителство на своето министерство на отбраната

Русия открива в Сърбия представителство на своето министерство на отбраната

Москва се стреми да задълбочава тесните военни връзки с Белград

Русия е упъл­номощила минис­тер­с­т­вото на отб­раната да отк­рие свое пред­с­тавител­с­тво в Сър­бия, предаде Рой­терс, като се позова на правител­с­т­вен документ.

Това става на фона на усилия на Мос­ква да раз­шири воен­ните си връзки с традицион­ния си бал­кан­ски съюз­ник в момент, когато Бел­г­рад се опитва да се присъедини към ЕС

Миналия месец Сър­бия преус­танови съв­мес­тни военни учения с чуж­дес­т­ранно учас­тие за половин година, като изтъкна натиска на ЕС да се оттегли от общи учения с Русия и Беларус.

В нареж­дането на рус­кото правител­с­тво, което е с дата 15 октом­ври и е под­писано от премиера Михаил Мишус­тин, пише, че ръководителят на пред­ложеното пред­с­тавител­с­тво ще помага за решаване на военни и тех­нически въп­роси, свър­зани с руско-сръбското сът­руд­ничес­тво.

След като бъде под­писано от двете страни, споразумението ще даде на рус­кия пред­с­тавител в Сър­бия право да посещава сръб­ски поделения, които изпол­з­ват руски оръжия и военна тех­ника, след пред­варително уведом­ление и съг­ласие на сръб­с­ката страна.

Сър­бия, чиято армия изпол­зва главно военна тех­ника от бив­шия Съвет­ски съюз, през пос­лед­ните години се снабди с руски изт­ребители МиГ-29 и хеликоп­тери, тан­кове и бронирани машини.

На 10 октом­ври, демон­с­т­рирайки обновената си военна боес­пособ­ност, сръб­с­ката армия проведе големи военни учения, като показа бойно изпол­з­ване на оръжия руско произ­вод­с­тво, включително зенитно-ракетни сис­теми “Пан­цир“. Показани бяха също бойни дронове, закупени неот­давна от Китай.

Русия се стреми да задържи правос­лавна славян­ска Сър­бия в своята сфера на геополитическо влияние и отк­риването на пред­с­тавител­с­тво на минис­тер­с­т­вото на отб­раната е знак за това намерение.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...