Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет27112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Тайландците искат да знаят как крал Ваджиралонгкорн управлява от Германия

Тайландците искат да знаят как крал Ваджиралонгкорн управлява от Германия

Тайландците искат да знаят как крал Ваджиралонгкорн управлява от Германия

Десетки хиляди антип­равител­с­т­вени демон­с­т­ранти в Тай­ланд се съб­раха гер­ман­с­кото посол­с­т­вото столицата Бан­кок с искане Бер­лин да раз­с­ледва с какво се занимава тех­ният крал Маха Ваджиралон­г­корн и как той упраж­нява своите влас­тови пъл­номощия от Гер­мания, където прекарва голяма част от времето си, предаде ДПА.

“Предадохме в посол­с­т­вото писмо, нас­тоявайки за раз­с­лед­ване на дей­ността на нашия монарх в Гер­мания, каза пред своите привър­женици Пацаравале Танакит­вибул­пон — един от лидерите на протес­т­ното движение срещу управ­ляващите, обх­ванало страната от няколко месеца. Той прочете и съдър­жанието на връченото писмо, в което се нас­тоява гер­ман­с­ките власти да раз­к­рият датите и дъл­жината на пътуване и пребиваване на краля в Гер­мания, за да се изясни доколко той е имал време от гер­ман­ска земя да се занимава с вис­шите дър­жавни дела на Тай­ланд, като нап­ример да одобри годиш­ния дър­жавен бюджет, пред­с­тавен от правител­с­т­вото.

В пис­мото се нас­тоява още Гер­мания да раз­с­ледва обвиненията за причас­т­ност Ваджиралон­г­корн, смятан за най-богатия монарх в света, е обект на критики, че прекарва дълги периоди от време в Бавар­с­ките Алпи вместо в Бан­кок. Той нас­леди трона след смъртта на баща си Пумипон Адулядет през 2016 г. и оттогава се опитва да наложи по-голям личен кон­т­рол над финан­сите на монар­хията и над ключови военни части. За раз­лика от своя баща, който се рад­ваше на масова почит в страната, синът скоро след въз­кач­ването си на прес­тола стана обект на критики заради страстта си към раз­коша и показ­ността.

Протес­т­ното движение започна с искания за ново правител­с­тво, нова кон­с­титуция и реформа на монар­хичес­ката сис­тема. Протес­тите плам­наха с нова сила преди месец, след като правител­с­т­вото въведе извън­редно положение в Бан­кок.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...