Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Мая Санду заяви, че Молдова ще води балансирана външна политика

Мая Санду заяви, че Молдова ще води балансирана външна политика

Мая Санду заяви, че Молдова ще води балансирана външна политика

Изб­раната за президент на Мол­дова Мая Санду заяви, че ще води балан­сирана вън­шна политика, за да изведе Мол­дова от изолацията, предаде ТАСС. На брифинг Санду под­черта, че това е сред глав­ните й приоритети като дър­жавен глава.

Още в пър­вите сед­мици успяхме да изведем вън­ш­ната политика на страната от комата. Вед­нага след изборите проведох телефонни раз­говори с президен­тите на Румъния и Украйна. Получихме поз­д­рав­ления от лидерите на европейски дър­жави и ръковод­с­т­вата на ЕС, Русия, САЩ, Китай и други дър­жави, каза още Санду. Вед­нага след церемонията по встъп­ване в длъж­ност ще бъде организирана визита на румън­с­кия президент Клаус Йоханис в Кишинев и среща с украин­с­кия дър­жавен глава Володимир Зелен­ски. Санду изтъкна, че такава под­к­репа дава на Мол­дова нови въз­мож­ности за меж­дународно сът­руд­ничес­тво.

Тя смята да поиска меж­дународна помощ за преодоляване на кризата в икономиката и здравеопаз­ването. Ще бъдат поис­кани апарати за кис­лородна вен­тилация, мобилни рен­т­генови апарати, томог­рафи и недос­тигащи медикаменти за реанимация, тес­тове за коронавирус, сред­с­тва за индивидуална защита.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие