Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения отново отварят врати магазините, продаващи стоки не от първа необ­ходимост, фризьор­с­ките салони и спор­т­ните зали, съобщи АФП.

На 22 октом­ври Ирлан­дия първа сред европейс­ките страни обяви втора общонационална каран­тина, като зат­вори по-несъществените тър­гов­ски обекти и заб­рани срещите между хора от раз­лични домакин­с­тва, но занятията в училищата продъл­жиха.

От вчера могат отново да работят музеите, галериите, биб­лиотеките, кината и храмовете. Препоръчва се обаче хората да носят пред­пазни маски из улиците и на оживените работни места, също и в обек­тите, свър­зани с религиозни кул­тове.

От петък ще могат пак да пос­рещат клиенти рес­торан­тите и пъбовете, пред­лагащи храна, но без да сядат на една маса хора от раз­лични домакин­с­тва.

“Всички очак­ват през идните сед­мици броят на заразените да се увеличи. Предиз­викател­с­т­вото е да задър­жим това увеличение въз­можно най-слабо“ заяви пред телевизията вън­ш­ният минис­тър Сай­мън Ковини.

По пос­ледни официални данни коронавирусът е убил 2053 души в Ирлан­дия — страна с 5-милионно население. През пос­лед­ните сед­мици смър­т­ните случаи за денонощие най-често са под 10.

В Бел­гия вчера отвориха магазините за стоки, които не са от първа необ­ходимост. Това стана въз­можно след окуражаващите данни за намаляване на броя на инфек­циите и на хората, приети в бол­ници.

Съг­ласно новите правила, хората трябва да пазаруват сами и да не прекар­ват повече от половин час в магазин. Деца и хора в нерав­нос­тойно положение може да бъдат с прид­ружител. Рес­торан­тите и баровете остават зат­ворени.

Правител­с­т­вото обаче се опасява, че облек­чаването на мер­ките може да доведе до струп­ване на хора в най-популярните тър­гов­ски цен­т­рове и улици. През уикенда имаше струп­ване на хора в няколко града, когато бяха запалени колед­ните лам­пички, което доведе до предуп­реж­дения от вирусолози.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие