Покушение срещу кмета на Истанбул е предотвратено в последната минута

Покушение срещу кмета на Истанбул е предотвратено в последната минута

Покушение срещу кмета на Истан­бул Екрем Имамоглу е било предот­в­ратено в пос­лед­ния момент, съоб­щава в. “Джум­хуриет“.

Нападението е било планирано от бойци на “Ислям­ска дър­жава“, които са били заловени, уточ­нява изданието.

Позовавайки се на сайта Ода ТВ, “Джум­хуриет“ посочва, че групиров­ката е заповядала на бой­ците си в Тур­ция да убият Имамоглу, но лицата, определени да извър­шат атен­тата, са били заловени малко преди осъщес­т­вяването на плана.

Според Ода ТВ на 23 ноем­ври т.г. полицаите, охраняващи кмета на Истан­бул, са получили указания да бъдат по-бдителни. Охраната е била предуп­редена също да док­ладва за всякакви подоз­рителни случаи.

Самият Имамоглу също е бил уведомен, както и всички служби за сигур­ност. Вът­реш­ното минис­тер­с­тво на страната и истан­бул­с­кото валийс­тво са пред­п­риели коор­динирани дейс­т­вия във връзка със зап­лахата.