Китайски апарат успешно кацна на луната

Китайски апарат успешно кацна на луната

„Чан'ъ-5“ трябва да започне следващия етап от мисията си – сондиране на лунната повърхност и събирането на около 2 кг проби

Сон­дата „Чан’ъ-5“ кацна успешно на Луната късно във втор­ник и изп­рати обратно снимки, съоб­щиха от Китайс­ката национална кос­мическа админис­т­рация (CNSA). В 22:57 часа модулът за прилуняване започна спус­кането си от около 15 км над лун­ната повър­х­ност с запален двигател с промен­лива тяга, като относител­ната му вер­тикална скорост беше понижена от 1,7 км в секунда до нула. В 23:11 ч. той кацна в пред­варително изб­раната зона на върха на Рюм­кер (Mons Rümker) в т.нар. Океан на бурите (Oceanus Procellarum) от близ­ката страна на Луната. По време на спус­кането модулът иден­тифицира автоматично препят­с­т­вия, които успя да избегне успешно. По време на кацането камерите на борда на спус­каемия апарат са нап­равили снимки на зоната. Сега „Чан’ъ-5“ трябва да започне след­ващия етап от мисията си – сон­диране на лун­ната повър­х­ност и събирането на около 2 кг проби, което ще продъл­жат около 48 часа, след което да излети отново, да се скачи с летател­ния апарат и се върне на Земята в средата на месеца.