Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18012021

Брой 12, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вак­синиране срещу коронавируса. Първи в Мос­ква ще получат вак­сина лекарите, учителите и социал­ните служители. Пун­к­товете за вак­синиране ще започ­нат работа на 5 декем­ври, съобщи днес кметът Сер­гей Собянин, цитиран от ТАСС.

Дис­тан­цион­ното запис­ване се въвежда след съг­ласуване с правител­с­т­вото на Рус­ката федерация с цел проверка на огром­ния механизъм за масово вак­синиране. От днес цялата инфор­мация по въп­роса ще се пуб­ликува на сайта mos.ru, посочва Собянин.

В близ­ките сед­мици, щом прис­тиг­нат по-големи пар­тиди от вак­сината, списъкът на получателите ще бъде раз­ширен, добавя той.

Президен­тът Владимир Путин нареди от след­ващата сед­мица да започне масово вак­синиране и първи да бъдат осигурени с препарата граж­даните от рис­ковите групи, припомня Собянин. В Мос­ква по думите му е съз­дадена цялата необ­ходима тех­нологична и организационна верига за целта, под­гот­вени са складове и хладилни инс­талации, а пер­соналът е преминал специално обучение.

Регионал­ният дирек­тор на Светов­ната здравна организация (СЗО) за Европа Ханс Клуге прояви сериозен оптимизъм, що се отнася до вак­сините срещу КОВИД-19.

Вак­сините отк­риват феноменални пер­с­пек­тиви и може да променят значително ситуацията с пан­демията, заяви Клуге на прес­б­рифинг в Копен­хаген, където е базирана СЗО-Европа.

Той предуп­реди, че се очаква пър­воначално дос­тав­ките да бъдат много ограничени, и призова страните да решат кои групи от населението да бъдат вак­синирани приоритетно.СЗО вече спомена за “нарас­т­ващ кон­сен­сус“, че първо трябва да бъдат вак­синирани въз­рас­т­ните хора, медицин­с­ките работ­ници и хората с прид­ружаващи заболявания.

България

Икономика

Loading...

Култура

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Гост-режисьор от Бродуей - Уест Хайлър

Софийс­ката опера и балет пред­с­тави за първи път в Бъл­гария през фев­руари миналата година мюзикъла „Шре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Земеделие