Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Германските търговци на дребно очакват вълна от фалити заради карантината

Германските търговци на дребно очакват вълна от фалити заради карантината

Германските търговци на дребно очакват вълна от фалити заради карантината

50 000 магазина с общо над 250 000 служители са застрашени от закриване,

При удъл­жаване на лок­дауна в Гер­мания след 10 януари, което е почти сигурно, сек­торът за тър­говия на дребно се опасява, че това може да вещае края на десетки хиляди биз­неси, предаде ДПА.

“Ситуацията наис­тина е много сериозна“, предуп­реж­дава Щефан Гент, управ­ляващ дирек­тор на Гер­ман­с­ката федерация на тър­гов­ците дребно. По думите му тър­гов­ците на дребно се чув­с­т­ват като заб­равени по време на пан­демията. В писмо, изп­ратено до кан­ц­лера Ангела Мер­кел през уикенда и видяно от ДПА, тър­гов­с­ката федерация призова за някаква пер­с­пек­тива и целенасочена и ефек­тивна помощ за магазините, засег­нати от зат­варянето.

Според асоциацията до 50 000 магазина с общо над 250 000 служители са зас­т­рашени от зак­риване, ако национал­ната каран­тина бъде удъл­жена.

“Финан­совият минис­тър Олаф Шолц винаги обявява милиар­дни помощи, но всъщ­ност тази помощ не се изп­лаща, тъй като препят­с­т­вията за дос­тъп са твърде високи“, отбелязва Гент. Според Ха Де Е основ­ната цел трябва да бъде отваряне на магазините вед­нага щом здрав­ните власти кажат, че е това е умес­тно, а след това да останат отворени. “Не можем просто така да се лутаме от един лок­даун на друг“, казва Гент.

Ръководителят на Гер­ман­с­кия инс­титут за икономически изс­лед­вания Мар­сел Фрац­шер пред­вижда сериозни пос­ледици при удъл­жаване на каран­тината.

“Кол­кото по-дълго трае, тол­кова повече ком­пании ще дос­тиг­нат лимита на въз­мож­нос­тите си, тол­кова повече ще фалират“, каза той пред в. “Ауг­с­бур­гер алгемайне“. “Въп­росът сега не е дали ще дойде вълна от несъс­тоятел­ност, а кога“, предуп­реди икономичес­кият екс­перт. Той добави, че има и зап­лаха от повишена без­работица.

Гер­ман­с­ките здравни власти съоб­щиха вчера, че страната е регис­т­рирала 10 315 нови коронавирусни инфек­ции и 312 смър­тни случая през изминалите 24 часа, но уточ­ниха, че намалялото отчитане в края на новогодиш­ните праз­ници може да е изк­ривило статис­тиката. Дан­ните показ­ват големи раз­личия из страната. Като цяло инс­титутът “Роберт Кох“ регис­т­рира 139,6 активни случая на 100 000 жители. В източ­ната провин­ция Сак­сония обаче показателят е 329,7, а в север­ната провин­ция Шлезвиг-Холщайн е 77,4. Инс­титутът предуп­реди, че всички цифри могат да се променят с пос­тъп­ването на още данни. Някои провин­ции не съоб­щават данни през почив­ните дни, а и много хора може да са пред­почели да не се тес­т­ват през пос­лед­ния уикенд на колед­ните и новогодиш­ните праз­ници.

Точно преди праз­ниците, на 22 декем­ври, Гер­мания отчете степен на заразяване 197,6 — най-лош резул­тат до момента. Общо страната е регис­т­рирала 1 765 666 случая, сред които 34 272 починали и 1 381 900 излекувани.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...