Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Близо 86,4 млн. са заразените с коронавирус в света от началото на пандемията

Близо 86,4 млн. са заразените с коронавирус в света от началото на пандемията

ЕС одобри ваксината на “Модерна“ за приложение при хора, навършили

пъл­нолетие

Близо 84 млн. и 400 хиляди случая на коронавирус са били регис­т­рирани по света от началото на пан­демията. Почти 1 милион и 870 хиляди души са починали, съобщи АФП, цитирайки свое преб­рояване въз основа на официални инфор­мации до вчера. Близо 54 млн. от заразените вече са озд­равели.

Регис­т­рираният брой на случаите на коронавирус по света е само част от реал­ния, отбелязва аген­цията. Някои страни тес­т­ват само хора в тежко със­тояние, други отдават приоритет на прос­ледяването на кон­так­тите, а голям брой бедни дър­жави не са в със­тояние да правят дос­татъчно тес­тове.

Във втор­ник са били регис­т­рирани почти 760 000 нови заразени. 15 769 човека са починали. Най-много смър­тни случаи през пос­лед­ното денонощие има в САЩ (3936), след­вани от Бразилия (1171) и Мек­сико (1065).

САЩ са най-тежко засег­натата от пан­демията дър­жава, с най-много заразени (повече от 21 млн. и 50 хиляди) и починали (над 357 000). След­ват Бразилия (близо 198 000 починали от над 7,810 млн. заразени), Индия (повече от 150 000 починали от почти 10,375 млн. заразени), Мек­сико (близо 129 000 починали от над 1,466 млн. заразени) и Италия (повече от 76 000 починали от над 2,181 млн. заразени).

Бел­гия е на първо място по брой смър­тни случаи на 100 хиляди жители (171). След­ват Словения (139), Босна (128), Италия (126) и Репуб­лика Северна Македония (123).

По региони, най-тежко засег­нати е Европа (повече от 596 000 починали от близо 27,7 млн. заразени). След­ват Латин­ска Америка и Карибите (над 516 000 починали от почти 15,920 млн. заразени) и Северна Америка (САЩ и Канада, с повече от 373 000 починали от близо 21,668 млн. заразени).

Европейс­ката аген­ция по лекар­с­т­вата съобщи, че вчера е решила да даде пред­варително одоб­рение на вак­сината срещу коронавируса на “Модерна“.

Вак­сината получава одоб­рение за приложение на хора, навър­шили пъл­нолетие. Процедурата пред­вижда Европейс­ката комисия, съг­ласувано с дър­жавите от ЕС, да издаде раз­решение за дос­тъп на този препарат до пазара.

В края на декем­ври м. г. европейс­ката лекар­с­т­вена аген­ция одобри вак­сината на “Пфай­зер“.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...