Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 240, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Медицинският университет в Украйна е превърнат във временна болница

Медицинският университет в Украйна е превърнат във временна болница

Медицинският университет в Украйна е превърнат във временна болница

Медицин­ски универ­ситет в Западна Украйна беше преус­т­роен във временна бол­ница, в момент когато коронавирусът зав­ладява източ­ноев­ропейс­ката дър­жава, предаде АП.

Във фоайето на учеб­ното заведение в град Лвов са пос­тавени 50 легла за пациенти с ковид, а други 300 са в аудиториите, за да поемат част от огром­ния поток от болни, които тър­сят медицин­ска помощ в препъл­нената бол­ница в съсед­с­тво.

Начал­нич­ката на терапев­тич­ното отделение Марта Сайко каза, че усвоеното място в универ­ситета е удвоило капацитета за лечение. Тя се надява, че раз­ширяването на каран­тин­ните мерки, раз­поредено в петък, ще намали натиска върху украин­с­ката здравна сис­тема.

С въведените от правител­с­т­вото ограничителни мерки до 25 януари са зат­ворени училища, спор­тни зали и места за раз­в­лечение, заб­ранено е и сер­вирането на маса в рес­торан­тите.

Украйна, която има население от 42 млн., е регис­т­рирала над 1,1 млн. пот­вър­дени случая на коронавирус и близо 20 000 починали в пан­демията.

Много медицин­ски работ­ници критикуваха правител­с­т­вото, че е наредило въвеж­дането на каран­тин­ните мерки чак след колед­ните и новогодиш­ните праз­ници, за да не предиз­вика общес­т­вено недовол­с­тво.

Почти във всеки град имаше масови новогодишни праз­нен­с­тва, каза Борис Рибун — начал­ник на регионал­ното управ­ление по патология в Лвов. Смятам, че ще има пос­ледици. Ще ги видим след седмица-две, каза Рибун.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...