Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Премиерът на Естония подава оставка заради обвинения в корупция срещу неговата партия

Премиерът на Естония подава оставка заради обвинения в корупция срещу неговата партия

Премиерът на Естония подава оставка заради обвинения в корупция срещу неговата партия

Юри Ратас заяви, че поема политическата отговорност и решението му слага край на сегашната управляваща коалиция

Премиерът на Естония Юри Ратас обяви, че подава оставка на фона на коруп­ционен скан­дал с отпус­кане на дър­жавен кредит за строителен проект на фир­мата “Порто Франко“. Ратас съобщи вчера за остав­ката си пред жур­налисти и във Фейс­бук, предаде ТАСС.

Във връзка с обвиненията в коруп­ция срещу неговата Цен­т­рис­тка пар­тия премиерът заяви, че иска да поеме политическа отговор­ност и да даде въз­мож­ност да се изяс­нят твър­денията. “В политиката за решаване на трудни ситуации се налага да се прави много труден избор“, написа той във Фейс­бук. “В съз­далата се ситуация, ръководейки се от своите цен­ности, взех решение да подам оставка от поста министър-председател. Това решение беше взето след кон­сул­тации с ръковод­с­т­вото и с пар­ламен­тар­ната група на Цен­т­рис­т­ката пар­тия, а също така с най-близките ми колеги. Раз­лични решения изг­леж­даха въз­можни, но само едно от тях е правилно“, каза Ратас.

Премиерът добави, че изяв­лението му фак­тически слага край на сегаш­ната управ­ляваща коалиция, включ­ваща също така Кон­сер­ватив­ната народна пар­тия и пар­тия “Отечес­тво“. Цен­т­рис­т­ката пар­тия раз­г­лежда въз­мож­ността да дейс­тва в естон­с­ката политика “както в опозиция, така и в коалиция“, каза той. Генерал­ният сек­ретар на Цен­т­рис­т­ката пар­тия Михаил Корб заяви, че ще напусне поста си заради скан­дала, но не се смята за виновен.

Съдеб­ните власти в страната са започ­нали раз­с­лед­ване по случая. Във втор­ник бяха задър­жани четирима души. Заподоз­рени са генерал­ният сек­ретар на Цен­т­рис­т­ката пар­тия на Естония, съвет­ник на финан­совия минис­тър и ком­пания за нед­вижими имоти, дарител на пар­тията. Глав­ният прокурор Таави Перн обаче заяви, че няма причина да се пред­полага, че самият Ратас е знаел как­вото и да било за случ­ващото се. Според прокуратурата Корб се е раз­б­рал с биз­нес­мена Хилар Тедер пред­п­риемачът да дари на Цен­т­рис­т­ката пар­тия до 1 милион евро преди мес­т­ните избори, нас­рочени за 17 октом­ври 2021 г. В замяна свър­заната с Тедер ком­пания “Порто Франко“ е тряб­вало да получи от дър­жавата кредит в раз­мер на 39,3 млн. евро за свой проект. Миналата година естон­с­кият кабинет одобри кредита и според естон­ски медии след това Хилар Тедер е нап­равил няколко дарения в полза на Цен­т­рис­т­ката пар­тия общо за около 60 000 евро.

Естон­с­ката президен­тка Кер­сти Калюлайд раз­полага с две сед­мици, за да номинира друг премиер, който после трябва да бъде одоб­рен от пар­ламента. След остав­ката на Ратас Пар­тията на рефор­мите, “Отечес­тво“ и Социал­демок­ратичес­ката пар­тия може да фор­мират нова управ­ляваща коалиция.

Икономика

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...