Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Белгия удължава противоепидемичните ограничения и ще останат поне до март

Белгия удължава противоепидемичните ограничения и ще останат поне до март

Белгия удължава противоепидемичните ограничения и ще останат поне до март

Над 4300 американци с коронавирус са починали в рамките на едно денонощие

Бел­гийс­ките власти пред­виж­дат въведените през ноем­ври миналата година ограничения срещу раз­п­рос­т­ранението на пан­демията от ковид да останат в сила поне до март, съоб­щиха мес­тни медии, цитирани от БТА.

Уточ­нява се, че меж­дув­ременно е въз­можно облек­чаване на някои от мер­ките, както преди дни бе решено да се въз­с­танови работата на автош­колите. Отбелязва се, че засега вак­синирането срещу новата болест в страната се извър­шва по-бавно, откол­кото в други дър­жави от ЕС. До днес едва около 25 000 души са получили вак­сина и това е около 0,22 на сто от населението.

По пос­ледни данни жер­т­вите на новата болест в Бел­гия са над 20 000 при над 667 000 заразени и 7,4 млн. изс­лед­вани. Допълва се, че след новогодиш­ните праз­ници се отчита ръст в броя на новозаразените, като в Брюк­сел повишението дос­тига 76 на сто спрямо дан­ните от пос­лед­ната сед­мица на декем­ври.

Отчита се, че десетки хиляди жители на Бел­гия са пътували по праз­ниците в края на миналата година и голяма част от тях са се завър­нали след посещение на т. нар. чер­вени зони.

Според национал­ната статис­тика в Брюк­сел напос­ледък се наб­людава допъл­нителен ръст в броя на чуж­ден­ците и вече всеки трети пос­тоянно пребиваващ в столицата (35,3 на сто) не е с бел­гийска национал­ност. Най-често това са хора с корени в Мароко, Италия, Фран­ция, Холан­дия, Тур­ция и Румъния.

Броят на смър­т­ните случаи в рам­ките на 24 часа в САЩ с пот­вър­дена зараза дос­тигна нов рекорд, предаде ДПА. Американ­с­ките влас­тите са съоб­щили във втор­ник за 4327 починали, сочат раз­п­рос­т­ранени днес данни на универ­ситета “Джонс Хоп­кинс“ в Бал­тимор. Предиш­ният рекорд беше на 7 януари с 4194 починали с КОВИД-19.

Броят на новозаразените през зав­чераш­ния ден е бил срав­нително нисък — 215 805. Предиш­ният рекорд беше пос­тавен на 2 януари с 302 506 нови случаи.

В САЩ, които са с около 330 милиона жители, към 22,8 милиона души са се заразили с коронавируса, а над 380 000 от тях са починали. В абсолютно изражение, това е повече, откол­кото във всяка друга дър­жава.

На сайта на универ­ситета “Джонс Хоп­кинс“ инфор­мацията редовно се обновява.

Икономика

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...