Вацлав Клаус отиде на ресторант, за да демонстрира неподчинение

Вацлав Клаус отиде на ресторант, за да демонстрира неподчинение

Бив­шият чешки президент Вац­лав Клаус нарече форма на граж­дан­ско непод­чинение своето посещение на рес­торант в Прага, предаде ТАСС.

“Ние не можем да се примиряваме с наложените и пос­тоянно продъл­жавани заб­рани“, каза той пред аген­ция ЧТК. “В свободна страна човек има право да похапне там, където иска“, допълни бив­шият лидел.

Клаус, който бе начело на Чехия в периода 20032013 г., наруши мер­ките за изолация в страната и посети рес­торант в столич­ния район Дей­вице. Той остана там над час, съобщи мес­т­ното издание “Блеск“. На влизане и излизане от заведението той, според вес­т­ника, бил и без маска.

Клаус е извес­тен като един от най-яростните критици на противокоронавирус­ните мерки, въведени от чеш­кото правител­с­тво.

Тази неделя той взе учас­тие в със­тоялата се в столицата масова демон­с­т­рация на против­ниците на национал­ната изолация, въведена заради коронавируса. По време на протеста той отново беше без маска.

Чеш­кото здравно минис­тер­с­тво отчете във втор­ник 10 725 новозаразени, както и още 79 смър­тни случая, с което починалите в станаха 13 656.