Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Спасители извадиха 11 китайски затрупани под земята миньори

Спасители извадиха 11 китайски затрупани под земята миньори

Спасители извадиха 11 китайски затрупани под земята миньори

Китайски спасители успяха да извадят на повър­х­ността единадесет от 22-та миньори, зат­рупани след екс­п­лозия преди 14 дни в златна мина в север­ната провин­ция Шан­дун, съобщи китайс­ката дър­жавна телевизия, цитирана от Рой­терс.

Кад­рите показаха пър­вия от спасените при изваж­дането му от мината. Мъжът беше изведен с черна прев­ръзка на очите, изк­лючително отс­лаб­нал и вед­нага бе откаран в бол­ница.

През след­ващите няколко часа на части бяха изкарани още 10 миньори от раз­лични галерии на мината, като меж­дув­ременно спасителите продъл­жават да под­дър­жат кон­такт по телефона с останалите, зат­рупани на 580 м дъл­бочина, и вече успяват да им дос­тавят храна, вода и дрехи.

Пър­вият спасен миньор се е намирал в сек­тор по-близо до повър­х­ността.

Един от спасените е ранен, но на кад­рите се видя, че другите се движеха без чужда помощ.

Смята се, че при екс­п­лозията на 10 януари, докато мината още се строеше, е загинал един човек. Шах­тата на мината е блокирана на 350 м под повър­х­ността от 70 т отломки. Спасителите прокопаха допъл­нителни шахти с цел да общуват с оцелелите.

Според пред­с­тавители на мес­т­ните власти, цитирани от АП, раз­чис­т­ването на срут­ванията може да отнеме още 2 сед­мици. С това са ангажирани над 600 спасителни работ­ници. През това време ще се прокопават още шахти, по които да се дос­тигне до оставащите под земята 10 души.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие