Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Папа Франциск прикани журналистите да правят разследвания на място

Папа Франциск прикани журналистите да правят разследвания на място

Папа Франциск прикани журналистите да правят разследвания на място

Папа Фран­циск прикани жур­налис­тите да правят раз­с­лед­вания на място, вместо да седят на ком­пют­рите, и предуп­реди, че социал­ните мрежи раз­п­рос­т­раняват неп­роверена инфор­мация, предаде Франс прес.

“Издател­с­ката криза може да предиз­вика появата на измис­лена инфор­мация в редак­циите, пред ком­пют­рите, екраните на аген­циите, в социал­ните мрежи, без никога да се излиза навън, без човек “да си търка под­мет­ките“ вече, без да се среща с хората, за да търси истории или да проверява лично някои ситуации“, изтъква папата в текст, раз­п­рос­т­ранен от Ватикана.

Така “жан­ровете раз­с­лед­ване и репор­таж губят място и качес­тво в полза на измис­лена инфор­мация“, тревожи се Фран­циск в пос­ланието по повод пред­с­тоящия на 16 май Световен ден на социал­ните комуникации.

Жур­налис­тиката обаче “изис­ква да си способен да идеш там, където не ходи никой“, напомня папа Фран­циск, отдавайки почит на смелите професионалисти, поемащи големи рис­кове, за да пишат за прес­лед­ваните мал­цин­с­тва и нес­п­равед­ливос­тите спрямо бед­няците.

Опас­ността днес е “да се раз­казва за пан­демията и по същия начин за всяка криза един­с­т­вено през пог­леда на по-богатия свят“, посочва той.

Интер­нет дава въз­мож­ност “да се споделят свидетел­с­тва“ за нещо видяно, но “всички вече осъз­нават и рис­ковете, произ­тичащи от една социална комуникация без проверки“, тъй като новините и сним­ките “са лесно манипулируеми по хиляди причини“, отбелязва папа Фран­циск.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие