Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Президентът Си Дзинпин: Пекин ще е готов навреме за Олимпиадата

Президентът Си Дзинпин: Пекин ще е готов навреме за Олимпиадата

Президентът Си Дзинпин: Пекин ще е готов навреме за Олимпиадата

Пред­седателят на КНР Си Дзин­пин и пред­седателят на Меж­дународ­ния олим­пийски комитет (МОК) Томас Бах проведоха телефонен раз­говор.

Си Дзин­пин посочи, че след избух­ването на пан­демията МОК активно защитава един­с­т­вото и стабил­ността на олим­пийс­ките спор­тове, което е голям принос за устой­чивото раз­витие на спорта и овладяването на заразата. Китай цени под­к­репата на МОК към раз­витието на спорта в страната и е готов да продъл­жат съв­мес­т­ната работа и да дадат по-голям принос за въз­с­тановяването на светов­ната икономика, както и опаз­ването на здравето на хората от целия свят.

Си Дзин­пин посочи също, че пос­тиженията на Китай в кон­т­рола на пан­демията и въз­с­тановяването на икономиката съз­дават благоп­риятни условия за провеж­дането на зим­ните олим­пийски игри в Пекин. В момента изг­раж­дането на съоръженията и инф­рас­т­рук­турата вър­вят по план. Според китайс­кия лидер всичко ще бъде завър­шено нав­реме.

Томас Бах каза, че под ръковод­с­т­вото но пред­седателя Си Дзин­пин Китай се справя успешно с удара от пан­демията и икономиката се въз­с­тановява стабилно. Той даде висока оценка на усилията на китайс­кото правител­с­тво и граж­дани за под­готов­ката на зим­ните олим­пийски игри и отп­рави поз­д­рави по случай на приб­лижаващата Китайска нова година.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие