Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) ООН призова за избори в Либия до края на годината

ООН призова за избори в Либия до края на годината

ООН призова за избори в Либия до края на годината

Нов премиер и президентски съвет трябва да организират вота и да гарантират прехода

Учас­т­ниците в меж­дулибийс­кия диалог под егидата на ООН, съб­рали се за сед­мица в Швей­цария, за да изберат нов премиер и президен­т­ски съвет, на които ще бъде въз­ложено да осигурят прехода в страната, обх­ваната от кон­ф­ликт, “трябва на всяка цена да изпъл­нят“ обещанието си да проведат избори до края на годината. Такъв призив отп­рави днес ООН, предаде АФП.

“Вие сложихте неиз­личим белег на кален­дара, че на 24 декем­ври т. г. ще бъдат произ­ведени национални избори. Това решение бе одоб­рено с голямо мнозин­с­тво от вашите сънарод­ници и пред­с­тав­лява ангажимент, който трябва да бъде изпъл­нен на всяка цена“, заяви времен­ната специална пред­с­тавителка на ООН — американ­ката Стефани Уилямс, която все още отговаря за труд­ните меж­дулибийски преговори, при все че нас­коро бе наз­начен нов пратеник на ООН за Либия — словакът Ян Кубиш. Тя говори пред 75-те делегати от всички лагери, които трябва да посочат до петък хората за тези пос­тове сред 45 кан­дидати, чийто списък раз­п­рос­т­рани в събота мисията на ООН в Либия. Те “ще гласуват за президен­т­ски съвет, със­тоящ се от трима членове, и за премиер, под­помаган от двама замес­т­ници“, посочи ООН. Този преходен съвет ще бъде натоварен “да обедини дър­жав­ните инс­титуции и да гаран­тира сигур­ността“ до изборите на 24 декем­ври. След словото на Стефани Уилямс кан­дидатите започ­наха да се пред­с­тавят и да отговарят на въп­роси — всеки в течение на 20 минути.

Либия е в хаос след падането на режима на Муамар през 2011 г. Властта в страната си оспор­ват два органа: на запад — Правител­с­т­вото на национал­ното съг­ласие (ПНС) начело с Файез ел Сарадж, приз­нато от ООН и под­к­репяно от Тур­ция, а на изток — правител­с­т­вото на сил­ния човек в региона Халифа Хаф­тар, под­к­репян по-специално от Русия и Обединените араб­ски емир­с­тва.

След провала на офан­зива, започ­ната от мар­шал Хаф­тар през април 2019 г. с цел да прев­земе Триполи, и след повече от година битки край столицата двата лагера сключиха през октом­ври примирие и отново се насочиха към диалог, насър­чавани от ООН. Меж­дув­ременно значително скочи добивът на пет­рол, нев­рал­гичен сек­тор от икономиката на страната.

Меж­дулибийс­кият диалог започна в Тунис през ноем­ври 2020 г. с цел да се намери изход от кризата в бив­шата Джамахирия. Учас­т­ниците в диалога одоб­риха и списъка с кан­дидати за влизане в президен­т­с­кия съвет, включ­ващ три жени.

На запад влиятел­ният вът­решен минис­тър Фатхи Али Башага от ПНС е кан­дидат за премиер­с­кия пост, както и амбициоз­ният биз­нес­мен и зам.-председател на президен­т­с­кия съвет Ахмед Омар Мей­тиг. Кан­дидат за президен­т­с­кия съвет е пред­седателят на Вис­шия дър­жавен съвет (един вид горна камара) Халид ал Мишри. На изток за премиер­с­кия пост се бори юрис­тът и пред­седател на пар­ламента в Тоб­рук Агила Салех.

На 13 ноем­ври меж­дулибийс­ките преговори в Тунис стиг­наха до споразумение за президен­т­ски избори на 24 декем­ври 2021 г., но не и за механизъм за наз­начаването на изпъл­нителен орган, който да осигури прехода до този вот. Механизъм за под­бор на съот­вет­ните кадри бе одоб­рен на 19 януари.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...