Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 240, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Великобритания създава държавна банка за финансиране на инфраструктура

Великобритания създава държавна банка за финансиране на инфраструктура

Британ­с­кият финан­сов минис­тър Риши Сунак ще обяви в сряда, по повод пред­с­тавянето на бюджета, съз­даването на дър­жавна банка, която ще финан­сира многомилиар­дни инф­рас­т­рук­турни проекти в под­к­репа на потис­натата от пан­демията икономика, пише АФП.

Тази банка, която ще бъде отк­рита през пролетта, пър­воначално ще бъде зах­ранена 12 млрд. лири капитал, към който ще бъдат добавени 10 млрд.а лири заеми, гаран­тирани от дър­жавата. Това ще даде въз­мож­ност за над 40 млрд. лири инвес­тиции в инф­рас­т­рук­тура, нап­ример тран­с­порт или възоб­новяема енер­гия, “която ще даде тласък на икономиката“, като същев­ременно ще помогне на Великоб­ритания да пос­тигне целта си въг­леродна неут­рал­ност, посочва Сунак в комюнике.

Бюджетът, който се очаква да бъде пред­с­тавен на 3 март и да съпът­с­тва въз­с­тановяването на британ­с­ката икономика, ще бъде пър­вият след ефек­тив­ното излизане на страната от един­ния пазар и Европейс­кия мит­нически съюз. Брут­ният й вът­решен продукт се сви с рекор­ден темп от 9,9 на сто през 2020 г. заради шока от здрав­ната криза заради коронавируса, която парализира цели сек­тори в продъл­жение на месеци. Пред­вижда се новият лок­даун, в сила от началото на януари, пос­тепенно да бъде отменен между март и края на юни.

През юни миналата година премиерът кон­сер­ватор Борис Джон­сън заяви, че иска да черпи вдъх­новение от “Новия курс“ на американ­с­кия президент Фран­к­лин Д. Руз­велт за съживяване на икономиката, като инвес­тира мащабно в инф­рас­т­рук­тура.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...